دکتر محسن خوش طینت

دکتر محسن خوش طینت دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر محسن خوش طینت

Dr. Mohsen Khoshtinat

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر نمودارهای رنگی در ارایه اطلاعات مالی پچیده برای انواع تصمیمات مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 11
2 اثرساختارتامین مالی برریسک درماندگی بانکها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 1، شماره: 2
3 ارزیابی متغیرهای موثر بر اعتبار پیش بینی سود توسط مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 19
4 تاثر اهرم مالی بر ضریب واکنش سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 17
5 تاثیر اندازه شرکت بر محتوای اطلاعاتی اعلام سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 16
6 تاثیر نحوه ارایه اطلاعات و میزان پردازش اطلاعات برکیفیت تصمیم گیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 37
7 تجزیه و تحلیل عملکرد مالی بانکهای خصوصی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 2، شماره: 3
8 چارچوب رابطه رفتار اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران با بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 25
9 رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محاظه کاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 20
10 رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 12
11 شناسایی عوامل موثر بر زیان مشروط بر نکول با استفاده از مدل رگرسیون توبیت (مورد مطالعه: مشتریان حقوقی بانک صنعت و معدن) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 3، شماره: 5
12 ضرورت استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 15
13 قضاوت حرفه ای در حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 18
14 نقش سود و ارزش دفتری در ارزیابی قیمت سهام و تعیین رابطه آن با سود پیش بینی شده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 14
15 واقعیت گرایی، انصاف و بی طرفی در حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 31
16 هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 6
17 همبستگی شاخصهای سنتی نقدینگی و شاخصهای نوین نقدینگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 7