حبیب‌الله عباسی

 حبیب‌الله عباسی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

حبیب‌الله عباسی

Habibolah Abasi

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.