دکتر فریدون شمس

دکتر فریدون شمس هیئت علمی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فریدون شمس

Dr. Fereydon Shams

هیئت علمی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه روشی برای مجازی سازی اشیاء در زنجیره تامین مبتنی بر معماری سرویس های موقت وابسته به دستگاه در محیط اینترنت اشیاء (مورد مطالعه: کاربری بلیط اتوبوس) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 19، شماره: 57
2 ارزیابی تاثیر به کارگیری فنآوری حسگرهای پوشیدنی در محیط اینترنت اشیا به منظور ارتقای سلامت عمومی بیماران با شکایت استرس و خستگی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 2
3 رویکردی برای سنجش شکاف هم سویی راهبردی و حاکمیت فناوری-اطلاعات در حوزه سرویس های آموزش مجازی دانشگاه ها مبتنی بر یک روش تلفیقی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه راهکاری برای تصمیم گیری در مورد بهبود و یا بازطراحی معماری سازمانی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
2 ارائه روش جدیدی برای ارزیابی مؤلفهها و لایههای معماری سازمان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
3 ارائه روشی برای ارزیابی برنامه معماری سازمانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 ارائه روشی برای تدوین برنامه معماری سازمانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
5 ارائه روشی خودکار به منظور شناسایی سرویس های نرم افزاری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 ارائه روشی یکپارچه برای تدوین دیدهای معماری داده در چارچوب زکمن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
7 ارائه روشی یکپارچه برای تدوین دیدهای معماری کارکرد در چارچوب زکمن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
8 ارائه مدل وابستگی بین مدیریت فرآیندهای کسب و کار با معماری سرویس گرا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
9 ارائه مدلی برای پایش کاربردهای خودتطبیق سرویسگرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
10 ارائه ی روشی برای استفاده از الگوبرداری در فرایند برنامه ریزی معماری سازمانی به منظور کاهش ریسک در تدوین معماری مطلوب (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
11 ارزیابی کارایی معماری شهر الکترونیکی با استفاده از شبکه های پتری رنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
12 انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با معماری مدل رانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
13 ایجاد مدل قابل اجرا از پیکربندی زمان اجرای معماری نرم افزار (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
14 بایسته ها و شایسته های یک متدولوژی معماری سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
15 بررسی تاثیرات نوع نرم افزار بر پیکربندی فراینده توسعه آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
16 بررسی تلفیق چارچوب FEAF و معماری سرویس گرا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
17 به کارگیری الگوریتم ژنتیک جهت کاهش زمان پاسخ در ترکیب سرویس های ETL (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
18 پارادایم اشیاء مجازی، معماری و مدیریت آنها در محیط اینترنت اشیاء (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها
19 پالایش کارتهای CRC جهت ارزیابی معماری نرم افزار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
20 تحلیل گراف دانش مربوط به شبکه همکاری علمی مبتنی بر تئوری شبکه پیچیده پویا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
21 تدوین سبک معماری سازمانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
22 تدوین متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی سرویس گرا در جهت پوشش کامل به چارچوب زکمن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
23 تنظیم چارچوب معمایر سازمان با ماهیت سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
24 جایگاه فرآیند توسعه نرم افزار در معماری سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
25 روش احتمالی سنجش ارزش تصمیم های معماری برای ارزیابی معماری نرم افزار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
26 روشی برای دستیابی به معماری سازمانی سرویس گرا بر اساس چارچوب زکمن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
27 ضرورت بکارگیری ایده چابکی در معماری سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
28 طراحی سازمان سرویس گرا براساس اصول معماری سرویس گرا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
29 طراحی مولفه گزارش با استفاده از مدل فرکتال (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
30 مدلی برای بررسی ویژگی کیفی نگهداشت پذیری در سبکهای معماری یکریختی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
31 مروری بر سازوکارهای تطبیق در سیستمهای نرمافزاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
32 نقش معماری مدل رانه در یکپارچه سازی سامانه های فوق مقیاس وسیع: چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات