پروفسور عبدالرضا سروقدمقدم

پروفسور عبدالرضا سروقدمقدم دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

پروفسور عبدالرضا سروقدمقدم

Prof. AbdolReza Sarvghadmoghadam

دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آرایش میلگرد بر عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی کوتاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 45
2 ارزیابی احتمالاتی رفتار فروریزش ساختمان های کوتاه نامتقارن در پلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 2
3 ارزیابی احتمالاتی رفتار لرزه ای قاب های خمشی بتنی ویژه دارای نامنظمی سختی در ارتفاع بر اساس دستورالعمل FEMAP۶۹۵ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 4
4 ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان خسارت محدود بتنی مجهز به دیوارهای برشی بتنی دارای حرکت گهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 3
5 ارزیابی روش های طراحی سیستم قاب با ستون پیوند شده و بهبود رفتار لرزه ای آن با آرایش ستون پیوند دوتایی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 1
6 ارزیابی ضریب C1 در رابطه ی تغییر مکان هدف نشریه ͦ 36 برای سازه های روی خاک سخت و دور از گسل براساس شتاب نگاشت های ایران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 2
7 ارزیابی کیفی وضعیت پاسخ به شرایط اضطراری در زمان وقوع رویدادهای طبیعانه لرزه ای در شهر تهران با کمک از درس آموزی های حاصله از حوادث گذشته (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 6، شماره: 2
8 Examining the Effective Parameters of Fuse in Seismic Behavior of Low Damage Steel-Braded Frame Systems (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 1
9 Finite Element Analysis of Load Bearing Capacity of a Reinforced Concrete Frame Subjected to Cyclic Loading (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 5
10 بررسی آزمایشگاهی- عددی رفتار چرخ های قاب مهاربندی شده با میانقاب مصالح بنایی و بدون میانقاب (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 4
11 بررسی پاسخ لرزه ای ساختمان های بلندمرتبه فولادی دارای اسکلت پیرامونی متشکل از پانل های پیوسته مهاربندی شده تحت اثر رکوردهای حوزه نزدیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 7، شماره: 2
12 بررسی پاسخ های پیچشی ساختمان های نامتقارن با استفاده از میراگر جرمی تنظیمی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 3
13 بررسی تاثیر روش های مختلف مدلسازی میانقاب بر عملکرد لرزه ای قا بهای خمشی بتنی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 8، شماره: 20
14 بررسی تاثیر مشخصات المان مرزی در رفتار دیوارهای برشی بتنی کوتاه (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
15 بررسی روشهای بهسازی ساختمانهای مصالح بنایی بدون کلاف بندی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 3، شماره: 4
16 بررسی عملکرد چرخه ای اتصالات بتنی تقویت شده با نوارهای ضربدری FRP (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 12، شماره: 4
17 بکارگیری روشی نوین به منظور کاهش اثرات مود های بالاتر در سیستم های گهواره ای مهاربندی مرکز گرا (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 10، شماره: 12
18 بهبود پاسخ ساختمان نامتقارن کوتاه مرتبه با سیستم قاب فولادی مهاربندی مرکزگرای گهواره ای از طریق توزیع مناسب مقاومت در پلان (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 10، شماره: 3
19 بهبود رفتار لرزه ای سیستم های تعمیرپذیر با مکانیزم گهواره ای در ساختمان های مهاربند فولادی نامنظم جرمی در پلان (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 20، شماره: 1
20 بهبود کارآیی یک مدل منطق فازی در پیش بینی شاخص خسارت لرزه ای با استفاده از یک الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مبتنی بر جستجوی تطبیقی هدایت شده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 39، شماره: 1
21 پیشنهاد ضرایب طراحی لرزه ای برای قاب فولادی مهاربندی دارای حرکت گهواره ای (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 5، شماره: 4
22 تاثیر بار محورى و مشخصات مصالح بر عملکرد لرزه اى دیوار برشى کوتاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 48
23 تاثیر تعداد و موقعیت دهانه های مهاربندی بر نامعینی سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند برون محور فولادی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 8
24 تاثیر تعداد و موقعیت دهانه‌های مهار بندی بر توزیع خرابی و رفتار ستونها در سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند برون محور فولادی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 17، شماره: 1
25 تاثیر خروج از مرکزیت جرمی در پلان در حاشیه ی ایمنی فرروریزش ساختمان قاب خمشی بتنی ویژه تحت زلزله های شدید (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 2
26 تاثیر خروج از مرکزیت جرمی در فروریزش پیش رونده در ساختمان های 3 طبقه ی بتن مسلح تحت اثر بار زلزله (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 2
27 تاثیر رفتار کاهنده ی چرخه ی هیسترزیس در تحلیل های استاتیکی غیر خطی برای قاب های بتنی خمشی ویژه با دیوار برشی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
28 تاثیر لاغری در ساختمانهای بلند در حالت خطی و دینامیکی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 4، شماره: 5
29 تاثیر مودهای بالاتر ارتعاشی در ساختمان های دارای جداگر پایه «پاندولی تکی» با پلان نامنظم (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 39، شماره: 2
30 تحلیل آماری تاثیر اتصال سرد بر مقاومت فشاری بتن ساخته شده به روش ملی طرح مخلوط بتن (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 14، شماره: 4
31 تحلیل دینامیکی خاکریزهای بلند راه آهن بهسازی شده با ریزشمع (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 14، شماره: 4
32 تخمین الگوهای خرابی و سناریوهای گسیختگی لرزه ای در سدهای وزنی بتنی تحت زلزله های حوزه نزدیک با استفاده از تحلیل دینامیکی فزاینده غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 6، شماره: 20
33 تدوین شاخص کارایی قابهای خمشی فولادی دارای اتصالات مرکز گرا (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 1
34 تعیین ضریب رفتار سازه های ساخته شده با پانلهای بزرگ پیش ساخته بتنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 29، شماره: 2
35 رفتار غیرخطی ساختمان بتن مسلح مقاوم سازی شده با CFRP تحت خرابی پیشرونده به روش مسیرجایگزین (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 14، شماره: 4
36 رفتار قاب خمشی فولادی تقویت شده با کابل پس کشیده در برابر خرابی پیش رونده (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 5، شماره: 2
37 عملکرد ساختمانهای نامتقارن یک طبقه با آرایشهای متفاوت مراکز سختی، مقاومت و جرم تحت اثر نگاشتهای تک مولفه ای و دو مولفه ای زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 8، شماره: 2
38 کارایی لرزه ای قاب فولادی مهاربندی مرکزگرا در معرض حرکت های پالس مانند زمین در نزدیک گسل (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 16، شماره: 54
39 کالیبره کردن مشخصات المان لایه ای برای مدل سازی رفتار چرخه ای دیوارهای بنایی غیرمسلح و مسلح شده با شاتکریت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 1
40 کنترل پیچش ساختمان های یک طبقه ی نامتقارن (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 1
41 کنترل پیچش لرزه ای در ساختمان های بتنی با استفاده از دیوارهای برشی تعمیرپذیر دارای حرکت گهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 2
42 مدل سازی دیوارهای برشی کوتاه در دو مقیاس کوچک و بزرگ برای شبیه سازی رفتار چرخه ای آن ها (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 5، شماره: 1
43 مدلسازی توزیع خرابی پیش رونده لرزه ای در ساختمانهای 3 طبقه بتن مسلح متقارن و نامتقارن (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 12، شماره: 37
44 مطالعه سهم تاثیر مصالح بنایی، شبکه آرماتور و لایه بتنی در سطوح مختلف تغییرشکل چرخه ای دیوار بنایی مسلح شده با شاتکریت (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 5، شماره: 2
45 مطالعه عملکردی روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در بهینه یابی گزینه های بهسازی ساختمان های مصالح بنایی غیرمسلح (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 23، شماره: 1
46 مقایسه رفتار لرزه ای ساختمان های دارای سازه دیاگرید در حالت سازه گهواره ای و فاقد گهواره ای با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 1
47 مقایسه طراحی سیستم قاب ساده فولادی و مهاربند هم محور در مقابل انفجار به دو روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) و سطوح عملکردی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 3
48 مقایسه میراگرهای ویسکوز و هیسترزیس در کاهش آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های فولادی بر اساس تقسیم اسکلت ساختمان به دو بخش داخلی و خارجی دارای اندرکنش دینامیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A NEW REPAIRABLE CONCENTRIC BRACE WITH DUAL-PERFORMANCE (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 آزمایش روشی جهت کاهش آسیب ناشی از ضربه سازه های مجاور بااستفاده از میز لرزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
3 آزمایش طرح بهسازی یک طرفه دیوارهای مصالح بنایی صدمه دیده در زلزله (دریافت مقاله) همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای
4 آسیبپذیری ساختمان قاب مهاربندیشده هممحور فولادی تحت تاثیر خرابی پیشرونده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
5 آنالیز تاریخچه زمانی ساختمانهای فولادی مقاوم در برابر انفجار تحت بارگذاری انفجاری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 اثرات مکانیزم های شکست پلکان تحت بارهای لرزه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
7 اثرات ناشی ازاندرکنش پلکان و سازه در نحوه تشکیل مکانیزم های خرابی تحت بارهای لرزه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
8 ارائه روشی جدید جهت برآورد طیف انرژی هیسترتیک با لحاظ نمودن اثرات نوع خاک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
9 ارایه الگوریتم طراحی برای سیستم های قاب فولادی مهاربندی مرکزگرا دارای حرکت گهواره ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
10 ارزیابی آسیب پذیری سازه فولادی با سیستم لرزه بر جانبی EBF، به روش دینامیکی غیر خطی با شدت های مختلف زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
11 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سازه فولادی با مهاربندواگرا(طراحی شده براساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان) براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
12 ارزیابی بهبود علمکرد لرزه ای ستونهای بتنی مسلح با خاموت های ناکافی تقویت شده با جاکت های فولادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
13 ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده ساختمان های با مهاربند فولادی در اثر بار انفجار و زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
14 ارزیابی تقاضای لرزه ای کلید برشی با استفاده از منحنی های شکنندگی (مطالعه موردی نمونه ای از پل های شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست
15 ارزیابی حاشیه ایمنی یک قاب خمشی فولادی تحت زمین لرزه طبس همپایه شده به PGA های متفاوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
16 ارزیابی حرکت گهواره ای در ساختمان های اسکلت فلزی شبکه قطری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
17 ارزیابی حرکت گهواره ای در ساختمان های بلند مرتبه اسکلت فلزی شبکه قطری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
18 ارزیابی حرکت گهواره ای در ساختمان های میان مرتبه اسکلت فلزی شبکه قطری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
19 ارزیابی حرکت گهواره ای کنترل شده در ساختمان های بلند مرتبه اسکلت فلزی شبکه قطری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
20 ارزیابی حرکت گهوارهای کنترل شده در سیستمهای سازه ای لوله ای و شبکه قطری فلزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
21 ارزیابی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با FRP در هنگام وقوع خرابی پیشرونده (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
22 ارزیابی رفتار فروریزش و پارامترهای طراحی ساختمان های کوتاه نامنظم جرمی در پلان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
23 ارزیابی رفتار لرزه ای اجزای سازه ای و غیر سازه ای بیمارستان های اسکلت فلزی مجهز به جداسازهای HDR و میراگرهای U شکل تحت زلزله های حوزه نزدیک گسل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
24 ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان های بنایی ساده و تقویت شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
25 ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان های خسارت محدود مجهز به سیستم ترکیبی حرکت گهواره ای و جداساز لرزه ای HDR (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش ملی سالیانه بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن(متب)
26 ارزیابی رفتار لرزه ای غیرخطی ساختمانهای بتنی ساخته شده با کاربرد قالب تونلی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
27 ارزیابی رفتار لرزه ای قاب مهاربندی با حرکت گهواره ای کنترل شده تحت سه مولفه همزمان زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
28 ارزیابی رفتار لرزهای غیرخطی و مولفههای ضریب رفتارساختمانهای بتن مسلح ساخته شده با کاربرد قالبهای تونلی (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده
29 ارزیابی رفتارتیرهای بتن مسلح تقویت شده با frp درهنگام وقوع خرابی پیشرونده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
30 ارزیابی رفتارلرزه ای غیرخطی ساختمانهای بتنی ساخته شده باکاربرد قالب تونلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
31 ارزیابی روال معمول طراحی دیوارهای برشی بتن مسلح کوتاه با فرض مستقل بودن تغییرمکان حد جاری شدن نسبت به مقاومت اسمی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
32 ارزیابی روش آنالیز استاتیکی غیر خطی مودی در سازه های نامتقارن با رفتار غالب پیچشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 ارزیابی روش طیف ظرفیت برای تخمین تغییر مکان هدف سازه های نامتقارن در پلان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
34 ارزیابی روش های مختلف بهنگام کردن الگوی بار بر دقت نتایج آنالیز پوش اوربهنگام شونده در سازه های بلند مرتبه با توزیع نامتقارن مقاومت در ارتفاع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
35 ارزیابی ریسک فروریزش قاب مهاربندی دارای حرکت گهوارهای کنترل شده با کابل پس کشیده و میراگر پروانه ای شکل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
36 ارزیابی ساختمان های بلند مرتبه شبکه قطری و لوله ای دارای حرکت گهواره ای کنترل شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
37 ارزیابی عملکرد پلکان در سازه و لزوم جدا سازی عناصرغیر سازه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
38 ارزیابی عملکرد روش پوشاور بهنگام شونده در سازه های با توزیع نامتقارنمقاومت در ارتفاع (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
39 ارزیابی عملکرد روش تحلیل استاتیکی غیر خطی بهنگام شونده در ارزیابی سازه های با توزیع نامتقارن مقاومت و سختی در پلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
40 ارزیابی عملکرد روش تحلیل استاتیکی غیر خطی بهنگام شونده در ارزیابی سازه های با توزیع نامتقارن مقاومت و سختی در پلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
41 ارزیابی عملکرد ساختمان های بتنی با مهاربند فولادی 7 و 8 و ضربدری به روش طراحی بر اساس عملکرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
42 ارزیابی عملکرد ساختمان های فولادی کوتاه و میان مرتبه تحت اثر تخریب پیش رونده با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری، شهرسازی با رویکرد توسعه زیرساخت های شهری
43 ارزیابی عملکرد ساختمانهای فولادی موجود با مهاربندی ضربدری با دستورالعمل بهسازی لرزه ای بااستفاده ازطیف طرح خاص ساختگاه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
44 ارزیابی فروریزش قاب مهاربندی مرکزگرا دارای فیوز تعویض پذیر و کابل پس کشیده (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
45 ارزیابی کفایت برشی تیر بتن مسلح تقویت شده در خمش باFRP در هنگام وقوع خرابی پیشرونده به روش مسیر بارجایگزین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
46 ارزیابی لرزه ای حرکت گهواره ای دیوار برشی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
47 ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی دارای طبقه نرم و بررسی کفایت ضوابط استاندارد 2800 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
48 ارزیابی لرزه ای سازه فولادی با مهاربندی واگرا، با مدلسازی 3 بعدی (دریافت مقاله) همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
49 ارزیابی لرزه ای قاب خمشی بتنی نامنظم در ارتفاع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
50 ارزیابی لرزه ای قاب فولادی مهاربندی مرکزگرا در معرض زلزله های حوزه نزدیک گسل پالس مانند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
51 ارزیابی لرزه ای و بهسازی ساختمان یک مدرسه طبق ضوابط دستورالعمل بهسازی ساختمانهای موجود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
52 ارزیابی و معرفی کفایت لرزه ای جزییات پیشنهادی آیین نامه های طراحی در ارتباط با جداسازی پلکان از سازه نگهدارنده (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
53 استفاده از میانقاب های مصالح بنایی به عنوان روشی جدید برای مقاوم سازی قاب های بتنی آسیب دیده (دریافت مقاله) همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای
54 امکان سنجی به کارگیری مفهوم طبقه بندی طراحی لرزه ایی در ویرایش چهارم استاندارد 2800 ایران (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده
55 اهمیت روش تحلیل دینامیکی غیرخطی در ساختمان های بلند با سیستم دوگانه (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
56 BUILDINGS DAMAGE DATA COLLECTION AFTER 2017SARPOL-E ZAHAB EARTHQUAKE (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
57 COLUMN BASE CONNECTIONS SEISMIC SUSTAINABILITY (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
58 Comparing of loading history and hysteresis diagram fromreinforced concrete frame subjected to cyclic loads betweenABAQUS software and experimental study (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
59 EVALUATION OF ADAPTIVE PUSHOVER METHODS IN STRUCTURES WITH VERTICAL STRENGTH IRREGULARITIES (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
60 PUNCHING MECHANISM IN REINFORCED CONCRETE FRAMES RETROFITTED BY STEEL FRAME (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
61 SEISMIC ASSESSMENT OF CONTROLLED ROC KING STEEL BRACED FRAME (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
62 SEISMIC FRAGILITY ASSESSMENT OF BRIDGES: A STATE OF ART REVIEW (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
63 The impact of increased bay and height of buildings have ashear wall on Redundancy coefficient (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
64 برررسی اثرنامنظمی پلان برضریب نسبت فرکانس درسازه های قاب خمشی فولادی (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
65 بررسی آسیب پذیری نیروی انسانی و تأسیسات کارخانجات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
66 بررسی ابهامات روش تحلیل غیرخطی در طراحی لرزه ای ساختمان های قاب خمشی بتنی بر اساس پیش نویس ویرایش چهارم استاندارد 2800 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
67 بررسی اثر انفجارخارجی بر عملکرد اتصالات تیر به ستون سپری قابهای خمشی فولادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
68 بررسی اثر پیچش در ساختمانهای نیمه بلند نامتقارن در پلان نسبت به دو محور تحت اثر تحریک لرزه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
69 بررسی اثر نا منظمی پلان معماری بر میزان تغییرات پریود انتقالی در سازه های قاب خمشی فولادی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای عمران و معماری (با رویکرد اصلاح الگوی مصرف)
70 بررسی اثرات مودهای بالاتر در توانایی روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی جهت ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
71 بررسی اثربهنگام کردن الگوی باردرروشهای پوش اوربهنگام شونده بردقت نتایج پارامترهای جابجایی جابجایی نسبی برش و لنگرواژگونی طبقات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
72 بررسی اثرطیف طرح استاندارد 2800 درتغییر مکان هدف ساختمان های خمشی فولادی و مقایسه آن با طیف طرح UBC (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
73 بررسی پارامترهای پاسخ لرزه ای ساختار مهاربندی معمولی و BRB در ساختمانهای میان مرتبه فولادی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
74 بررسی پارامترهای موثر بر رفتار لرزه ای قاب فولادی مهاربندی با قابلیت حرکت گهواره ای کنترل شونده (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
75 بررسی پاسخ دینامیکی قابهای بتنی دارای میانقاب حین اعمال بار چرخ های (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
76 بررسی تاثیر دسته بندی اعضاء، به اصلی و غیراصلی، در کاهش آسیب پذیری لرزه ای ساختمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
77 بررسی تاثیر دیواربرشی بتنی کوتاه در ساختمان های مصالح بنایی دو طبقه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
78 بررسی تاثیر زاویه تورب بر روی رفتار لرزه ای عرشه پل های بزرگراهی سه دهانه بتنی پیوسته (مطالعه موردی ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
79 بررسی تاثیر کاربرد آرماتورهای هوشمند در دیوار برشی بتنی جهت مقابله با بارگذاری انفجاری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
80 بررسی تاثیر کاربرد آرماتورهای هوشمند دراتصالات قاب بتنی جهت مقابله با بارگذاری انفجاری (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
81 بررسی تاثیرتغییرات پارامترهای مدلسازی ستون ها توسط ویرایشهای مختلف دستورالعملهای بهسازی برروی عملکرد قابهای خمشی بتن مسلح (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
82 بررسی تأثیر کاربرد آرماتورهای هوشمند در دیوار برشی بتنی جهت مقابله با بارگذاری انفجاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
83 بررسی تبدیل تحلیل استاتیکی به تحلیل دینامیکی افزاینده در سازههای نامتقارن جرمی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
84 بررسی تبدیل تحلیل استاتیکی غیر خطی به تحلیل دینامیکی افزاینده در سازه های نامتقارن بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
85 بررسی تغییر مکان هدف در ساختمانهای با قاب خمشی ویژه فولادی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار
86 بررسی توزیع بارانفجار برروی مخزن بتنی استوانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
87 بررسی رفتار پس از جاری شدن دیوارهای برشی بتن مسلح کوتاه و متوسط (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
88 بررسی رفتار دینامیکی سازه های بلند با در نظرگیری اندرکنش سازه و خاک و اثرات دلتا - P (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
89 بررسی رفتار ساختمان های نامتقارن فولادی همراه با مهاربند کمانش تاب و همگرای معمولی در زلزله های Farfield (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
90 بررسی رفتار لرزه ای اتصال تیر به ستون CFT توسط بولتهای عبوری در گره میانی قاب خمشی و مقایسه آن با اتصال گره کناری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
91 بررسی رفتار لرزه ای اتصال خمشی تیربه ستون CFT توسط بولتهای عبوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
92 بررسی رفتار لرزه ای تیرکوپله فولادی در دیوار برشی بتنی کوتاه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
93 بررسی رفتار میان‌قاب‌های آجری بهسازی شده توسط لایه شاتکریت یک ‌طرفه. (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
94 بررسی روالهای تحلیل استاتیکی غیرخطی بهنگام شونده درارزیابی عملکردلرزه ای سازههای فلزی قاب خمشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
95 بررسی روش های بهسازی رفتار لرزه ای سازه های فولادی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس نوردکاران فولادی ایران
96 بررسی سطح عملکرد حاصل ازاعمال روشهای مختلف بهسازی لرزه ای برروی ساختمانهای آموزشی مطالعه موردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
97 بررسی سطح عملکرد لرزه ای ساختمان های میان مرتبه با میان قاب های مصالح بنایی دارای حرکت گهواره ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
98 بررسی ضرورت استفاده از آزمایش تعیین میزان مقاومت برشی بند ملات و شرایط اعتماد به نتایج آن،در بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
99 بررسی ضریب رفتار سازه های L شکل با روش تحلیل پوش اور تطبیقی و مقایسه با روش پوش اور سنتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
100 بررسی طراحی بر اساس عملکرد برای توسعه و ارتقای طرح لرزه ای ساختمان های فولادی با مهاربند برون محور(EBF)در حالت لینک بلند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
101 بررسی طراحی بر اساس عملکرد سازه با توجه به ویرایش چهارم استاندارد 2800 برای ساختمان های فولادی با مهاربند برون محور EBF در حالت لینک کوتاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
102 بررسی عدم تقارن در رفتار سازه های فولادی مهاربندی شده به روش طیف ظرفیت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
103 بررسی عملکرد ساختمان های ترکیبی در ارتفاع با اتصالات نوین ConXL و انتخاب بهترین اتصال با استفاده از نتایج حاصل از نرم افزار ABAQUS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
104 بررسی عملکرد لرزهای ساختمان مهاربند فولادی دارای حرکت گهوارهای با ایجاد سختی کششی در محل اتصال ستون به فنداسیون (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
105 بررسی کارایی استفاده از حرکت گهواره ای در بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان میان مرتبه با مهاربند فولادی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
106 بررسی کارایی استفاده از حرکت گهواره ای در بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان میان مرتبه با مهاربند فولادی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
107 بررسی لرزه ای اتصال پین فیوز پیچی اصطکاکی در قاب خمشی (pin-fuse SBC) و مقایسه آن با اتصال تیربه ستون متداول (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
108 بررسی لرزه ای سازه های فولادی نامتقارن بر بنای طیف ظرفیت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
109 بررسی مقاوم سازی تیر بتنی به کمک پلیمرهای مسلح شده با الیاف کربن به روش نصب در نزدیک سطح (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
110 بررسی موردی مقاوم سازی ساختمان یک مدرسه طبق ضوابط دستورالعمل بهسازی ساختمانهای موجود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
111 بررسی نحوه توزیع میلگردهای طولی و عرضی برعملکرد دیواربرشی کوتاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
112 بررسی و ارزیابی ضوابط استاندارد 2800 به منظور طرح لرزه ای ساختمانهای بتنی با سیستم دوگانه وشکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
113 بررسی و کاهش اثر پیچش در رفتار لرزه ای ساختمان 4 طبقه بتنی به کمک سیستم جداساز پایه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
114 بررسی و مقایسه آزمایشگاهی روابط تئوریک موجود در قابهای مرکب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
115 بررسی و مقایسه پتانسیل خرابی پیشرونده ناشی از بار انفجار و زلزله در ساختمانهای با مهاربند فولادی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
116 بررسی و مقایسه دو پارامتر متداول آئین نامه ای در تعریف رفتار پیچشی سازه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
117 برسی رفتار مد های کمانشی خطی ستون با مقاطع مستطیلی توپر و تو خالی ومقایسته با نتایج تئوری به روش اجزای محدود، توسط نرم افزارAbaqus (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
118 برنامه ریزی، اقدامات و چالش های بین المللی در تامین مدارس ایمن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
119 بهبود رفتار لرزه ای ساختمان های مهاربندی نامنظم در پلان با استفاده از سیستم های تعمیرپذیر دارای حرکت گهواره ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
120 بهینه سازی وزن ساختمان های بلندمرتبه بااستفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
121 پارامترهای مؤثر در ارزیابی گزینه های بهسازی لرزه ای ساختمانها (دریافت مقاله) همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای
122 پیشنهاد مدل ستون پیوسته برای ارزیابی رفتار سیستم های کنترل شده مرکزگرا در معرض زلزله های نزدیک به گسل پالس مانند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
123 تاثیر پارامتر های طراحی در مدلسازی پلاستیسته ی متمرکز اعضای قاب خمشی بتن مسلح (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
124 تاثیر تعداد و موقعیت دهانه های مهار بندی بر رفتار ستون ها در سیستم دوگانه قاب خمشی و مهار برون فولادی(با نگرشی بر زلزله تشدید یافته) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
125 تاثیر در نظر گرفتن انعطاف پذیری شالوده و خاک در مدل سازی دیوار برشی در نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
126 تاثیر در نظر گرفتن انعطاف پذیری شالوده و خاک در مدل سازی دیوار برشی در نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی افزاینده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
127 تاثیر در نظرگرفتن انعطاف پذیری شالوده و خاک در مدلسازی دیوار برشی در نتایج تحلیل های غیرخطی و سطح عملکرد ساختمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
128 تاثیر زلزله های حوزه دور بر برکنش قاب فولادی مهاربندی با خسارت کنترل شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
129 تاثیر زلزله های حوزه دور بر قاب فولادی مهاربندی با خسارت کنترل شده (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
130 تاثیر سیستم های مستهلک کننده انرژی دریک سازه 4طبقه فولادی ومقایسه بین آنها (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
131 تاثیر شکل مهاربند بر نیروی طرح قاب مهاربدی شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
132 تاثیر محل تاندون های پس کشیده بر عملکرد لرزه ای قاب فولادی مهاربندی با امکان حرکت بلندشونده برگشت پذیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
133 تاثیر مدلسازی و مشخصات دیافراگم سقف بر خرابی پیش رونده در ساختمان های قاب خمشی فولادی ( قسمت اول-تحلیل های اولیه و پیشنهادهای مقاوم سازی ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
134 تاثیر مدلسازی و مشخصات دیافراگم سقف بر خرابی پیشرونده در ساختمان های قاب خمشی فولادی ( قسمت دوم- مقایسه روش های مقاوم سازی ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
135 تاثیر مقاومت باقیمانده بر رفتار مستهلک کننده ی انرژی در قاب فولادی مهاربندی با سیستم خسارت کم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
136 تاثیر موقعیت ستون حذف شده در هنگام وقوع خرابی پیشرونده به روشمسیر بارجایگزین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
137 تاثیر میراگر فولادی شکاف دار SSD بررفتار لرزه ای قابهای فولادی مهاربندی شده هم محور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
138 تاثیر میرایی میراگرهای ویسکوز و مقاومت میراگرهای جاری شونده در محل اتصال ستون به فونداسیون بر عملکرد لرزه ای ساختمان فولادی با سیستم مهاربند دارای حرکت گهواره ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
139 تاثیربارمحوری برعملکرددیواربرشی کوتاه بالدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
140 تأثیر بارگذاری دو جهته و پیچش بر منحنی های شکست سازه های نامنظم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
141 تأثیر میانقابها با مصالح بنایی بر رفتار قابهای بتنی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
142 تأثیر نحوه ایجاد خروج از مرکزیت در مشخصات دینامیکی سازه های نامتقارن پیچشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
143 تأثیر نوع رفتار اتصال ستون به فونداسیون، بر عملکرد لرزه ای ساختمان فولادی با سیستم مهاربند دارای حرکت گهواره ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
144 تحقیق در لزوم متد جداسازی پلکان از سازه اصلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
145 تحلیل استاتیکی غیر خطی مودال برای ساختمانهایی با پس رفتگی در ارتفاع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
146 تحلیل المان محدود تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP در هنگام وقوع خرابی پیشرونده با استفاده از نرم افزار ABAQUS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی
147 تحلیل المان محدود تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP در هنگام وقوع خرابی پیشرونده با استفاده از نرم افزار ABAQUS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
148 تحلیل بارگذاری انفجاری بر روی مخزن بتنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
149 تحلیل ساختمان های بلندباسیستم مقاوم دیواربرشی با استفاده ازالمان های محدود کرنش پایه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
150 تحلیل مد ارتعاشی سد بتنی وزنی، تحت اثر نیروی گرانش،جهت مقاوم سازی به روش اجزای محدود، توسط نرم افزار Abaqus (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
151 تحلیل و طراحی دتیل های اجرای جداسازی پلکان از سازه اصلی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
152 تخریب پیشرونده برای قاب های نامنظم فولادی مهاربندی شده هم مرکز، با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
153 تدوین منحنی شکنندگی سازه های با نامتقارنی جرمی با استفاده از روش تحلیل نواری چندگانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
154 تعیین بهترین گزینه بهسازی انفجاری ساختمان های مهم بتنی در برابر خرابی پیشرونده توسط فرایند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
155 تعیین تاثیر مشخصات میرایی سازه بر رفتار لرزه ای ساختمانهای مهاربند فولادی با حرکت گهواره ای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
156 تغییرمکان غیرالاستیک سازه های برگشت پذیر در زلزله های حوزه نزدیک به گسل (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی سازه
157 تفاوت عملکردساختمانهای سخت و نرم پیچشی طراحی شده با ضوابط ویژه آیین نامه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
158 توسعه ضوابط پیچشی استاندارد 2800 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
159 توسعه منحنی های شکنندگی ساختمان های نامتقارن بتن آرمه مجهز به میراگر ویسکوز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
160 توسعه یک روش جدید به منظور در نظر گیری اثر مودهای ارتعاشی بالاتر و اثر دو مولفه افقی زلزله در انالیز پوش اور برای ساختمانهای بلند نامتقارن در پلان نسبت به دو محور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
161 تولید طیف تقاضای رانش به کمک یک مدل ساده برای سیستم های قاب خمشی تحت اثر زمین لرزه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
162 تهیه منحنی شکنندگی ساختمان 6 طبقه قاب خمشی بتن آرمه نامنظم در پلان و تعیین توزیع مناسب میرایی با حضور میراگرهای ویسکوز تحت اثر تحلیل دینامیکی فزاینده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
163 تهیه منحنی شکنندگی ساختمان قاب خمشی بتن آرمه نامنظم جرمی در پلان و ارتفاع و تعیین توزیع مناسب میرایی با حضور میراگرهای ویسکوز تحت اثر تحلیل دینامیکی افزایشی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
164 تهیه منحنی شکنندگی ساختمان قاب خمشی بتن آرمه نامنظم در پلان با حضور میراگرهای ویسکوز تحت اثر تحلیل دینامیکی فزاینده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
165 چیدمان مناسب مهاربند در ساختمان های فولادی با حرکت گهواره ای (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
166 چیدمان مناسب مهاربند در ساختمان های فولادی با حرکت گهواره ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
167 حرکت گهوارهای کنترل شده در سازه های دیاگرید بلند مرتبه با جاذب های انرژی ویژه در تراز پی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست
168 خطی سازی معادل سیستم های لرزه ای کنترل شده با رفتار پرچمی شکل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
169 راهنمای تعیین پارامترهای موثر در تخلیه ایمن جمعیت محله ای جهت کاهش اثرپذیری از سوانح (مطالعه موردی: محله پارک لاله منطقه 6 تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
170 رفتار قاب مهاربندی با حرکت گهواره ای تحت سه مولفه همزمان زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
171 رفتارپیچشی ساختمان های قاب خمشی فولادی نامتقارن یک طبقه باآرایش های متفاوت مراکز جرم و مقاومت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
172 روش طیف ظرفیت در طراحی بر اساس عملکرد سازه های بلند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
173 سیستم نوین ساختمان خسارت محدود بتنی مجهز به دیوارهای برشی دارای حرکت گهواره ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
174 سیستم های مهاربندی" هشت ضربدر هشت پایه کج" و مقایسه سیستم های مهاربندی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
175 طراحی بهینه میراگرهای جرم متوازن مجهز به آلیاژهای حافظه دار شکلی درسازه های فولادی دهانه بزرگ جهت کنترل و کاهش بازتاب لرزه ای آنها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
176 طیف رانش، معیاری برای بیان تقاضای زمین لرزه در ساختمان‎های چند طبقه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
177 طیف های غیرالاستیک سازه های برگشت پذیر در حرکات پالس مانند زمین در نزدیک گسل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
178 عملکرد لرزه ای پلکانهای بتنی جداسازی شده از سازه اصلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
179 عملکرد لرزه ای سیستم های سازه ای قاب محیطی مهاربندی شده تحت اثر زمین لرزه های حوزه نزدیک پالس گونه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
180 عملکرد لرزه ای قاب مهاربندی همگرای فولادی، با حرکت گهوارهای کنترل شده با تغییر ضخامت دیافراگم سقف (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
181 کارایی استفاده از حرکت گهوار ه ای در کنترل پیچش لرزه ای ساختمان با مهاربند فولادی نامنظم در پلان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
182 کارایی روش تحلیل استاتیکی غیرخطی در طراحی لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح با شکل پذیری زیاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
183 کاربرد المان پانل کرنش پایه درتحلیل دیوارهای برشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
184 کاربرد روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس در امکان سنجی روش های بهسازی لرزه ای ساختمان های مصالح بنایی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
185 کاربرد روش طیف نقطه تسلیم در برآورد پاسخ سازه های با رفتار غالب پیچشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
186 کاهش پاسخ لرزه ای قاب خمشی فلزی حاوی اتصال ابداعی کم خسارت و کنترل شده ستون- فنداسیون، تجهیز شده با آلیاژهای حافظه دار شکلی نایتینول سوپر الاستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
187 کنترل پیچش ساختمان های نامتقارن به کمک مهاربند کمانش تاب (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
188 کنترل پیچش سازه های نامتقارن با استفاده از میراگر های اصطکاکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
189 کنترل پیچش لرزه ای در ساختمان های بتنی خسارت محدود مجهز به دیوار برشی تعمیر پذیر دارای حرکت گهواره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
190 کنترل پیچش لرزه ای در ساختمان های دارای مهاربندی نامنظم در پلان دارای حرکت گهواره ای کنترل شده با استفاده از روش تصمیم گیری دیمتل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
191 کنترل پیچش لرزه ای در ساختمان های مهاربندی نامنظم در پلان دارای حرکت گهواره ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
192 کنترل پیچش لرزه ای در ساختمان های مهاربندی نامنظم در پلان دارای حرکت گهواره ای به روش DEMATEL (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
193 مبانی پایه محاسبه قابلیت اعتماد لرز ه ای سازه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
194 مدل سازی عددی اتصالات بتنی تقویت شده با نوارهایFRP در نرم افزارABAQUS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
195 مطالعه آزمایشگاهی اثرات برخورد لرزه ای ساختمانهای مجاور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
196 مطالعه آزمایشگاهی رفتار دینامیکی غیرخطی سازه نامتقارن یک طبقه برشی توسط میز لرزان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
197 مطالعه آزمایشگاهی قاب بتن آرمه مقاوم سازی شده با مهاربند واگرای قائم و اتصال هایبرید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
198 مطالعه تأثیر صلبیت دیافراگم سقف بر حداقل مقدار دیوار نسبی در ساختمانهای بنایی (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده
199 معرفی نرم افزار ارزیابی رفتار غیر خطی و فروریزش سازه های بتن آرمه سه بعدی به روش احتمالاتی(CECARC-3D) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
200 مقاوم سازی ایستگاه مترو با استفاده از بتن الیاف فولادی تحت اثر بار انفجار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
201 مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به روش JICA (ژاپن ) و دستورالعمل های مقاوم سازی (دریافت مقاله) همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای
202 مقایسه تحلیل های استاتیکی و دینامیکی سازه های با قاب خمشی بتنی و دیوار برشی بتنی در برابر انفجار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
203 مقایسه خرابی پیشرونده ناشی از بار انفجار و زلزله در ساختمان های با مهاربند فولادی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
204 مقایسه رفتار صفحه فولادی با سخت کننده با دیوار بتنی مسلح تحت اثر بارگذاری انفجاریبه روش اجزای محدود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
205 مقایسه رفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی مهاربندی شده طرح شده با روشهای متداول و عملکردی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
206 مقایسه ضریب رفتار سازه های L شکل با سازه های با پلان متقارن مربع شکل در سیستم های دو گانه خمشی مهاربندی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
207 مقایسه طراحی سیستم قاب ساده و بادبند فولادی در مقابل انفجار به دو روش ضرایب بار و مقاومت LRFD و سطوح عملکردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
208 مقایسه قابهای خمشی بتن مسلح طرح شده به روش استاتیکی غیرخطی با روالهای متداول خطی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
209 مقایسه نتایج آزمایشگاهی با نتایج تحلیل شبیه سازی در نرم افزار ABAQUS در تحمل نیرو توسط قاب بتنی مسلح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
210 مکانیزم های تشویقی و تنبیهی در کاهش آسیب پذیری ساختمانهای تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
211 نقش مستهلک کننده ی انرژی در رفتار لرزه ای قاب فولادی مهاربندی با سیستم خسارت کم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری