علی توحیدی مقدم

 علی توحیدی مقدم

علی توحیدی مقدم

Ali Tohidi Moghadam

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی میزان اثربخشی تسهیلات بانک کشاورزی شهرستان همدان ازدیدگاه کشاورزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
2 بررسی میزان اثربخشی تسهیلات بانک کشاورزی شهرستان همدان ازدیدگاه کشاورزان (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بانکداری الکترونیک گامی در جهت تحقق شهر سبز همدان (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
2 بررسی اثر اعتبارات بانک کشاورزی بر پایداری شهر سبز همدان (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 نقش تسهیلات سرمایه ای بانک کشاورزی در تغییر کاربری اراضی زراعی شهرستان همدان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری