هاشم جاری نشین

 هاشم جاری نشین استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

هاشم جاری نشین

Hashem Jari Neshin

استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.