امید صفا

 امید صفا دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

امید صفا

Omid Safa

دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An ethnobotanical survey on hormozgan province, Iran (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 3، شماره: 1
2 Evaluation of Intravenous immunoglobulin usage pattern in an educational hospital, a descriptive-cross sectional study, Bandar Abbas, IRAN (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 5، شماره: 2
3 Induced third-degree burn in rat: healing by Melilotus officinalis extract as medicinal plant (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 4، شماره: 1