دکتر علی اشرفی زاده

دکتر علی اشرفی زاده دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر علی اشرفی زاده

Dr. Ali Ashrafi Zadeh

دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A POD Approach for the Analysis of a Multi-Stream Heat Exchanger of a Cold Box: Comparison of two different Coefficient Approximations (دریافت مقاله) مجله پردازش گاز دوره: 11، شماره: 1
2 Solution of Thermo-Fluid problems in Bounded Domains via the Numerical Panel Method (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی هوافضا دوره: 7، شماره: 2
3 بررسی تجربی و عددی مشخصه ها و رفتار جریان در اطراف یک استوانه مثلثی در زوایای حمله مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 6، شماره: 1
4 بررسی جریان حول چند مقطع استوانهای با استفاده از یک روش مرز مستغرق (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 3، شماره: 4
5 توربینهای باد مقیاس کوچک جریان متقاطع: مروری بر توسعه فناوری و کاربردها (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 9، شماره: 2
6 توسعه دوالگوریتم تکاملی ترکیبی و ارزیابی کارکرد آنها درحل مسائل طراحی شکل درمکانیک سیالات (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 4
7 مقایسه ای بر دیدگاه های مجزا و هم زمان برای حل عددی اندرکنش حرارتی سیال و جامد (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 31، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Coupled Pressure-Based Co-Located Element-Based Finite Volume Method for the Solution of Convection Heat Transfer Problems (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
2 ارائه روش عددی برای طراحی کوره پیوسته تشعشعی پخت رنگ خودرو (دریافت مقاله) اولین همایش علمی، دانشجویی علوم و فناوری رنگ
3 ارائه یک الگوریتم محاسبات عددی مبتنی بر فشار برای حل جریان در همه سرعتها (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
4 ارئه یک روش عددی کم هزینه جهت مدلسازی کوره های پیوسته (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
5 ارتقای کیفیت ارائه دروس تخصصی اختیاری مهندسی با همکاری صنعت (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
6 استفاده از تئوری کنترل در طراحی معکوس شکل ایرفویل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
7 استفاده از جلبک برای یهینه سازی انرژی : مجموع سیکل ترکیبی،خشک کردن و تبدیل کردن به گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
8 افزایش نرخ انتقال گرما در جوشش استخری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها
9 الزامات بکارگیری ونتوری کاویتاسیونی در سیستم سوخت رسانی موتورهای سوخت مایع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس احتراق ایران
10 Comparison of Monolithic and Partitioned Approaches for the Solution of Fluid-Solid Thermal Interaction Problems (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
11 بررسی بازده سلول های خورشیدی مرکب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
12 بررسی تجربی تاثیر زاویه هیتر بر جوشش هسته ای استخری (دریافت مقاله) سومین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
13 بررسی تجربی تبرید Vortex Tube و مقایسه نوع معمولی و اصلاح شده و تاثیر دانش Vortex Tube در کاهش مصرف انرژی و خنک کاری صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
14 بررسی تجربی عملکرد ونتوری کاویتاسیونی در کنترل آهنگ جرمی جریان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
15 بررسی تجربی مشخصه ها و رفتار جریان در اطراف یک استوانه مثلثی تحت شرایط مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
16 بررسی جایگزینی نیروگاه زمین گرمایی به جای نیروگاه های فسیلی و هسته ای واثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
17 بررسی ساختار گردابه های دنباله در جریان کم سرعت حول گوه با استفاده از یک روش مرز مستغرق (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
18 بررسی عددی اثر جریان ورودی نامتقارن در محفظه ی ورد برای گردباد با نسبت چرخش کم (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
19 بررسی عددی و تجربی اثر زاویه خروجی ونتوری کاویتاسیونی روی میزان افت فشار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
20 به کارگیری روش طراحی مستقیم جهت تولید شبکه محاسباتی با کمک معادلات دیفرانسیل بیضوی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
21 بهینه سازی توان گرم کن ها در کوره های پیوسته تشعشعی برای پخت رنگ قوطی مربع شکل به کمک معیار پنجره پخت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
22 تخمین شکل هندسی مرز مجهول نامنظم با استفاده از روش المان محدود و هدایت حرارت معکوس (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
23 تخمین ضریب های مشخصه اصطکاک و کولبرن یک مبدل حرارتی با کمک روش تجزیه متعامد سره (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
24 توسعه روش مبتنی بر استفاده از معادلات کمکی مناسب جهت حل جریانهای پایای تراکم ناپذیر غیر لزج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
25 توسعه و بهبود روشهای جبری تولید شبکه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
26 توسعه ی آنالیز ایزوترم در کرایوکولرهای پالس تیوبی دارای شیر از نوع دو ورودی و به کارگیری آن در طراحی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
27 توسعه یک الگوریتم حجم محدود مبتنی بر تجزیه مشخصه ها (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
28 توسعه یک الگوریتم عددی ترکیبی جدید برای تحلیل آیروترمودینامیکی توربین های جریان محوری چند مرحله ای (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
29 توسعه یک حلگر مبتنی بر حجم کنترل روی شبکه هیبرید برای جریان های تراکم ناپذیر به کمک نرم افزار OpenFOAM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
30 توسعه یک مدل محاسباتی یک بعدی برای پیش بینی جریان در منیفولد یک سیستم کنترل فعال لقی نوک پره روتور توربین (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
31 تولید دماپایین با یخچال کرایوکولر لوله پالسی با استفاده از پدیده انبساط ژولی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
32 حل عددی مسائل معکوس هدایت حرارتی دائم با استفاده از روشهای بهینه یابی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
33 رائه ی یک نرم افزار برای تحلیل و طراحی نوع خاصی از خشک کن های مبتنی بر هوای داغ (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
34 روش های بهبود عملکرد سلول های خورشیدی هیبریدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
35 روشی جدید برای دستیابی به کوپلینگ سرعت و فشار در حل عددی جریان های غیر قابل تراکم بر روی شبکه های یکجا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
36 سیاست های انرژی وتأثیر آن بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر و پاک
37 شبیه سازی جریان دو بعدی حول استوانه دایروی در حال نوسان به وسیله یک روش مرز مستغرق (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
38 شبیه سازی فرایند پالایش نفت خام و بهینه سازی اقتصادی آن توسط نرم افزار aspen hysys (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی
39 شبیه سازی و بهبود عملکرد پیل سوختی میکروسیالی بدون غشا (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
40 طراحی پوسته محفظه جلوبرنده در موتور راکتهای سوخت مایع (دریافت مقاله) چهارمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
41 طراحی معکوس شکل در مسائل جریان با استفاده از تئوری کنترل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
42 طراحی معکوس مجاری جریان سیال به کمک الگوریتم ژنتیک پیوسته (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
43 طراحی و تبدیل کمپرسورهای تبریدی به کمپرسورهای کرایجنیکی با استفاده از خنک سازی سیال عامل وروغن (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
44 کاربرد روش مبتنی بر استفاده از معادلات کمکی مناسب در حل جریانهای ناپایای شامل شوک عمودی و امواج انبساطی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
45 کاهش میزان رسوب ذرات در هندسه جدید خشک کن های پاششی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
46 کنترل فعال سرج در کمپرسور جریان محوری دور متغیر به کمکمنطق فازی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
47 کنترل کیفیت شبکه های عددی بی سازمان با تعریف ضرایب تاثیر و مقیاس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
48 مدل پرتو دی الکترونیک برنولی-اویلر مبتنی بر اثر گرادیان فشار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
49 مدلسازی پخت رنگ خودرو سواری در کوره پیوسته جابجایی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
50 مدلسازی عددی کرایوکولر لوله پالسی نوع استرلینگی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
51 مدلسازی عددی هدایت حرارتی طولی در دیواره یک مبدل حرارتی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
52 مروری بر تجزیه و تحلیل اگزرژی در بخش صنعت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام
53 مشاهداتی پیرامون کاربرد روشهای محاسباتی بی شبکه در مسائلی با مرز متحرک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
54 مطالعه اثر نحوه تعریف ضرب داخلی در استخراج پایه های روش تجزیه متعامد سره برای حل سریع مسائل جریان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
55 مقایسه انرژیک و اگزرژیک سیستم های برودتی انبساط پایه و اجکتوری تحت ظرفیت سرمایشی و شرایط خارجی یکسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
56 مقایسه کارایی الگوریتم های ژنتیک پیوسته و دودویی در مسائل طراحی شکل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران