کوروش حمیدی

 کوروش حمیدی ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش

کوروش حمیدی

Koroush Hamidi

ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.