دکتر حسین پورزاهدی

دکتر حسین پورزاهدی استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

دکتر حسین پورزاهدی

Dr. Hossein Pourzahedi

استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مکان یابی مراکز ارائه خدمات رقابتی با هدف کاهش ازدحام ترافیک شهری (مطالعه موردی: مکان یابی مراکز سلامت در شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از مدل انتخاب وسیله در سیاست قیمت گذاری محدودة مرکزی شهر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
2 افزودن قابلیت اریابی سیاست های مدیریت عرضه و نقاضا و حساسیت نسبت به متغیرهای اقتصادی در مدل سازی شبکه های حمل و نقل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
3 تحلیل چند معیاره و چند رده ای شبکه های حمل و نقل با استفاده از مدل های Mixed GEV : مبانی نظری و متدلوژی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
4 تعمیم هایی بر مدلسازی تعادل ترافیکی شبکه و مقایسه ی اهمیت نسبی آنها: مدلسازی چندمعیاره ی چندرده ای، استفاده از مدلهای مقدار حدی تعمیم یافته و مدلسازی مخلوط (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک