سیدمحسن حائری

 سیدمحسن حائری استاد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

سیدمحسن حائری

Seyed Mohsen Haeri

استاد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مدلسازی رفتار تنش - کرنش خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 20، شماره: 2
2 مدلسازی رفتار تنش - کرنش خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه وکاربرد یک مدل رفتاری پلاستیسیته چند سطحی در مدلسازی رفتار برشی خاکها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
2 ارتباط مقاومت حالت پایدار و عدد نفوذ استاندارد در خاکهای ماسه‌ای شن‌دار (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
3 ارزیابی اثر تغییرات تراز آب مخزن روی پاسخ دینامیکی سدهای سنگریز با رویه بتنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
4 استفاده از روش شبکه عصبی در ارزیابی استعداد بروز روانگرائی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 انالیز دینامیکی سنگریز با رویه بتنی با درنظر گرفتن رفتار غیر خطی مصالح (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 بررسی اثر ریزدانه غیر پلاستیک بر مدول برشی بیشینه خاک های ماسه ای غیر اشباع (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 بررسی اثر سیمان گچی بر رفتار خاک های درشت دانه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
8 بررسی اثر سیمانی شدن آهکی بر رفتار خاکهای درشت دانه تهران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
9 بررسی اثر سیمانی شدن مصنوعی بر پارامترهای مقاومتی ماسه‌های شن‌دار بوسیلة آزمایش برش مستقیم (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
10 بررسی اثرات روانگرایی بر شمع های منفرد با استفاده از نتایج آزمایشات مدل فیزیکی میز لرزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
11 بررسی بهسازی بستر کانالهای انتقال آب قرار گرفته بر روی خاکهای فروریزشی با افزایش آهک با انجام آزمایش لدومتر و مدلسازی عددی (مطالعه موردی_خاک لس گرگان) (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
12 بررسی پاسخ گروه شمع چهارتایی به پدیده گسترش جانبی ناشی از روانگرایی با استفاده از آزمایشات بزرگ مقیاس میز لرزان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی تاثیر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر پی های عمیق منفرد با استفاده ازآزمایش میز لرزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
14 بررسی تاثیر نوع سیمان بر رفتار خاکهای درشت دانه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی تثبیت خاک های فروریزشی با آهک در آزمایشات تحکیم ساده و غیر اشباع (مطالعه موردی لس گرگان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
16 بررسی خصوصیات خاک طبیعی مخلوط و سیمانی تهران بوسیله آزمایشات برش مستقیم و سه محوری بزرگ مقیاس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 بررسی رفتار استاتیکی خاکهای شن و ماسه ای سیمانی شده با آهک، مطالعه موردی خاک آبرفتی تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی رفتار تغییر حجمی نمونه های دست نخورده لسی در اثر اعمال فشار همه جانبه باکنترل مقدار مکش ساختاری در دستگاه سه محوری غیر اشباع (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
19 بررسی رفتار سدهای خاکی در زمان ساخت، مطالعه موردی: سد طالقان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 بررسی مقاومت تک محوری نمونه های خاک فروریزشی تثبیت شده با مواد افزودنی مختلف (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 بررسی و مقایسه پتانسیل فروریز نمونه های لس دست نخورده و بازسازی شده با استفاده از ادومتر (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
22 بهسازی شن و ماسه ر سدار تهران با آهک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
23 تاثیر متقال سد خاکی مربوط در برابر بارهای دینامیکی ومیرائی انرژی لرزشی از طریق پی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
24 تأثیر دانه بندی مصالح سنگی بر رفتار هسته بتن آسفالتی در سدهای خاکی و سنگریزه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
25 تحلیل استاتیکی سدهای سنگریز با رویه بتنی درشرایط دو بعدی و سه بعدی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
26 تحلیل سه بعدی اثر لغزش تکیه گاه بر خصوصیات تنش_تغییر شکل درسدهای سنگریز در پایان ساخت و آب گیری اولیه (مطالعه موردی: سد گتوند علیا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
27 تحلیل عددی تراوش در محیط های خاکی غیر اشباع (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
28 تحلیل و مقایسه منحنی نگهداشت آب – خاک با استفاده از روش کاغذ صافی و انتقال محوری برای نمونه های دست نخورده ، بازسازی شده و تثبیت شده با آهک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
29 تعیین معیار طراحی فیلتر سدهای خاکی و سنگریز برای هسته مرکزی متشکل از مصالح بادانه بندی مخلوط (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
30 رفتار یک ماسه شن دار با استفاده از مفاهیم حالت بحرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
31 رفتار یک ماسه شن دار سیمانی شده مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
32 مدلسازی عددی حرکت گهوارهای سازههای واقع بر پیهای سطحی تحت اثر بارگذاری دینامیکی و بررسی میزان استهلاک انرژی در فصل مشترک خاک و پی با توجه به اثرات اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 مطالعه پاسخ دینامیکی گروه شمع 3×3 به گسترش جانبی ناشی از روانگرایی خاک با استفاده از میز لرزان و بررسی اثرات شرایط مرزی بر نتایج مدل فیزیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
34 معرفی پارامتر حالت جدید برای ماسه های لایه دار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
35 ناپایداری های زمین بر اثر زلزله 31 خردادماه 1369 منجیل (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله