دکتر امیررضا خویی

دکتر امیررضا خویی استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

دکتر امیررضا خویی

Dr. Amir Reza Khoei

استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 کاربرد روش المان مرزی در حل دو بعدی مسائل دینامیکی محیطهای متخلخل اشباع (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 14، شماره: 1
2 کاربرد روش المان مرزی در حل دو بعدی مسائل دینامیکی محیطهای متخلخل اشباع (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه وکاربرد یک مدل رفتاری پلاستیسیته چند سطحی در مدلسازی رفتار برشی خاکها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
2 تحلیل عددی تراوش در محیط های خاکی غیر اشباع (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
3 شبیه سازی سه بعدی رفتار پلاستیک مواد وابسته به فشار هیدرواستاتیک با استفاده از مدل پلاستیسیته Cap (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
4 کاربرد روش المان محدود بسط یافته (XFEM)در مسائل پلاستیسیته دوسطحی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
5 کاربرد روش اولر- لاگرانژ دلخواه در مدلسازی عددی تغییر شکلهای بزرگ الاستو- پلاستیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
6 کاربرد روش RKPM در شبیه سازی عددی مواد حساس به فشار با استفاده از مدل پلاستیسیته CAP (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
7 مدل سازی مکانیکی هیدرولیکی حرارتی محیط متخلخل تغییرشکل پذیر دارای ترک با جریان سیال دوفازی به روش اجزاء محدود توسعه یافته (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 مدلسازی تغییر شکلهای بزرگ پلاستیک تماس اصطکاکی در فرآیند متراکم سازی پودر با روش گره- صفحه و قیدگذاری لاگرانژ – پنالتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
9 مدلسازی شکست شکل پذیر به کمک روش XFEM با در نظر گرفتن اثر خرابی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 مدلسازی عددی انتقال جرم چگال در محیط متخلخل ترک دار به روش اجزاء محدود توسعه یافته (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 یک روش همگن سازی بهبود یافته مرتبه بالا در مدل سازی چند مقیاسی مواد غیر همگن با رفتار نرم شونده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران