احمد صادقیه

 احمد صادقیه دانشگاه یزد

احمد صادقیه

Ahmad Sadeghieh

دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comprehensive Mathematical Model for a Location-routing-inventory Problem under Uncertain Demand: a Numerical Illustration in Cash-in-transit Sector (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 32، شماره: 11
2 برنامه ریزی یک پارچه ی حمل و نقل و موجودی در یک زنجیره ی تامین با در نظر گرفتن انشار کربن (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
3 تولید و توزیع در زنجیره تامین سه سطحی بر اساس تفکر ناب با رویکرد GA (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیزحساسیت معیارهای موثر بر اولویت بندی استفاده از انرژی خورشیدی در شهرهای استان فارس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
2 اثر انواع عملگرهای الگوریتم ژنتیک بر روی کمینه کردن کل هزینه نگهداری محصول و موجودی در جریان ساخت در مسئله زمانبندی کارگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارائه الگوریتم فراابتکاری چندهدفه برای حل مسأله موازنه زمان - هزینه- کیفیت پروژه با در نظر گرفتن محدودیتمنابع و افراز فعالیت ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارائه مدلی جهت انتخاب پروژه های شش سیگما براساس تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
5 ارائه یک مدل ریاضی برای تخصیص بهینه بودجه با روش ترکیبی AHP-LPدر شرکت توزیع برق استان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
6 ارایه مدل دو هدفه مسیریابی زمانبندی پرسنل مراقبت در منزل با در نظر گرفتن مطلوبیت پویای بیماران دسته بندی خدمات (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارایه مدل یکپارچه مدیریت درآمد و زمانبندی جراحی در بخش جراحی با در نظر گرفتن ریسک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
8 ارایه یک الگوریتم حل دقیق مبتنی بر بهینه سازی استوار برای مسیله انتخاب سبد محصول در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 ارایه یک شاخص جدید ریسک به منظور افزایش امنیت حمل کالاهای پرارزش در یک مساله مسیریابی توسعه یافته (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 ارایه یک مدل یکپارچه برنامه ریزی و زمان بندی هاب انرژی و زمانبندی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 ارزیابی تحلیل پایداری استان های کشور ایران با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 ارزیابی ریسک‌های زنجیره تأمین فعالیت‌های پشتیبانی کمک‌های بشردوستانه درحوادث غیرمترقبه با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
13 ارزیابی شهرهای استان یزد جهت استفاده از خودروهای هیبریدی (انرژی خورشیدی برقی) با استفاده از روش DEA (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
14 ارزیابی طراحی بسته بندی محصول با استفاده رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 ارزیابی و بکارگیری هوش تجاری بر مبنای سیستم های منابع سازمانی (ERP) بومی شده در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
16 استفاده از SDEA و PCA در استراتژی تجدید ساختار: موردکاوی یکی از بانک های بزرگ ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
17 استفاده از شاخص بهره وری مالمکوئیست با در نظرگرفتن خروجی های مطلوب و نامطلوب در ارزیابی بهره وری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 انتخاب تامین کننده مقید به اصول زنجیره تامین سبزموردکاوی: صنعت کاشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
19 اندازه‏گیری کیفیت زندگی شهرستان‏های استان یزد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‏ها (دریافت مقاله) همایش توسعه پایدار استان یزد در بستر اقتصاد مقاومتی
20 اولویت بندی استفاده از خودروهای هیبریدی (خورشیدی برقی) در شهرهای استان یزد (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 اولویت بندی اقدامات استراتژیک سازمان های مشتری محور با کاربرد : Fuzzy- QFD تلفن همراه در مخابرات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 اولویت بندی شهرهای استان فارس جهت بکارگیری انرژی خورشیدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
23 Robust Ride-Sharing in a Scheduling-Routing-Assigning Problem (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 بررسی رابطه بین ابعادعدالت سازمانی وعوامل موثربربهره وری کارکنان براساس مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
25 برنامه ریزی همزمان بازرسی نگهداری تعمیرات در شرایط زوال مارکفی ماشین عدم قطعیت تقاضا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 بهبود کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با استفاده از داده کاوی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
27 بهینه سازی پارامترهای یک ماموریت فضایی براساس شبیه سازی ماموریت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی اویونیک ایران
28 بهینه سازی پارامترهای یک ماموریت فضایی براساس شبیه سازی ماموریت و ارایه مدل زمان بندی ارتباطات ماهواره ها و ایستگاه های زمینی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
29 بهینه سازی زمانبندی ارتباطات چندماهواره و چندایستگاه زمانی با انرژی و داده ایستا و مشابه بودن ماهواره ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
30 تأثیر تخصیص سیستم فتوولتاییک به شبکه برق سراسری در شاخص قابلیت اطمینان میزان انرژی تأمین نشده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
31 تحقیق مشتری مداری در تلفن همراه اول با کاربرد AHP-QFD و متغیرهای فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
32 تخصیص بهینه سیستم های فتوولتاییک به شبکه برق سراسری با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان به روش الگوریتم تبرید تدریجی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
33 تخمین عمق بیهوشی در مرحله القاء با شبکه های عصبی مطالعه موردی: بیمارستان های مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
34 توسعه مدل ریاضی مسیله سیستم تولید سلولی پایدار با فرض در نظر گرفتن نقش وسایل جابجاکننده مواد (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
35 توسعه مساله مسیریابی موجودی چند محصولی همراه با ناوگان ناهمگن و استراتژی تحویل در بازگشت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
36 توسعه مسیله تولید سلولی پویا با در نظرگرفتن واگن های هدایت شونده خودکار دوطرفه بیرون- سلولی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
37 توسعه یک روش برای زما نبندی پروژه های احداث پست برقدر شرایط عدم اطمینان (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
38 توسعه یک مدل ریاضی چند هدفه فازی برای طراحی سبد محصول با در نظر گرفتن معیارهای مختلف ریسک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
39 حداقل کردن مصرف انرژی ماشینها و مجموع وزنی اتمام کارها در زمانبندی ماشینهای موازی نا مرتبط (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
40 خوشه بندی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت با در نظر گرفتن فعالیتهای کامل و ناقص (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
41 رابطه بین عدالت سازمانی و عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان بر اساس الگوریتم معادلات ساختاری مطالعه موردی: کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
42 رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان دو لایه از زنجیره تامین سبز با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره و مدل ریاضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
43 روش ترکیبی خط تعادل و مسیر بخرانی در زمانبندی پروژه های خطی با رویکرد بهینه سازی هزینه و زمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
44 روشی برای تحلیل مسیر بحرانی شبکه پروژه ها در شرایط فازی مطالعه موردی- احداث پست 63 کیلوولت برق (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
45 رویکرد بهینه سازی استوار در طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار تاب آور ریسک گریز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
46 سنجش سطح قابلیت های یادگیری سازمانی در آموزش و پرورش یزد (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
47 سهم بندی آلودگی پتروشیمی شیراز در سایش سطوح بناهای تخت جمشید با استفاده از خروجی مدل MERCURE - SATURNE (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
48 سیاستگذاری بهینه کاهش انتشار کربن در شرایط تضاد منافع ذینفعان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
49 شناسایی و ارزیابی روشهای مطرح جهت بهبود بهره وری انرژی در پالایشگاه گاز سرخون با استفاده از تکنیک 1 AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس احتراق ایران
50 شناسایی و ارزیابی ریسک های موثر در پروژه های ساخت صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
51 شناسایی و ارزیابی ریسکهای موثر در پروژه های ساخت شرکت ملی نفت ایران موردکاوی منطقه پارس جنوبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
52 طراحی شبکه زنجیره تامین سه سطحی رقابتی در حمل درون شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
53 طرح بهینه مهاربندهای همگرا درقاب فولادی به روش الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
54 فرایند تحلیل شبکه ای برای انتخاب پروژه های تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش نفت
55 قابلیت های یادگیری سازمانی بر اساس مدل پیترسنج در آموزش و پرورش یزد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
56 قابلیتهای داده کاوی در بهبود برنامه های آموزش مهندسی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
57 قیمت گذاری در زنجیره تامین چندکاناله با مشارکت شرکت ارائه دهنده خدمات لجستیک شخص ثالث: رویکرد نظریه بازی ها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
58 کاربرد مدل تئوری راف - ماشین بردارپشتیبان برای شناسایی الگوهای نمودارکنترل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
59 مدل ارزیابی پروژه های پژوهشی شرکت پالایش نفت اصفهان با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
60 مدل بهینه سازی برای تعیین نقطه نفوذ سفارش و سیاست های تولیدی در محیط تولید ترکیبی MTS/MTO در شرایط عدم قطعیت تقاضا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
61 مدل سازی بهره وری نیروی انسانی در صنعت نفت با رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
62 مدلسازی انتشار آلاینده هایCO و NO2 خروجی واحدهای آمونیاک و اسید نیتریک پتروشیمی شیراز با استفاده از مدل MERCURE - SATURNE (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
63 مدلسازی تولید و توزیع درزنجیره تامین سه سطحی براساس تفکر ناب و حل آن با استفاده از lingo (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
64 مدلسازی دینامیکی عوامل موثر در احداث نیروگاه خورشیدی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
65 مدلسازی نقش تحقیق و توسعه بر افزایش بهره وری در صنعت گاز استان یزد با استفاده از رویکرد تفکر سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
66 مدلسازی همزمان منابع تامین کنندگان و خریدار و تصمیم گیری درخصوص اقلام معیوب دریافت شده از تامین کنندگان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
67 مدلی ریاضی به منظور بهینه سازی زنجیره تامین پلاکت در بیمارستانها با در نظر گرفتن عمر پلاکت مصرفی توسط بیماران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
68 مدلی ریاضی تصادفی برای بهینه سازی فراورده های خونی در بیمارستان با در نظر گرفتن ارتباط میان مصرف کنندگان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
69 مدیریت هزینه های سیستم تولیدی با در نظر گرفتن سطح خدمتدهی در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
70 مروری بر کاربرد تحلیل پوششی داده ها در پایداری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
71 مروری بر مدلسازی یکپارچه برنامه ریزی و زمانبندی تولید با برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
72 مروری بر مطالعات اندازه گیری کیفیت زندگی با تاکید بر روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
73 مسئله مکان یابی حداکثر پوشش برای تسهیلات تولید انرژی با استفاده از رویکرد AHP-LP مطالعه موردی:نیروگاه برق (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
74 مسئله مکانیابی پوشش پویا به منظور حداکثرسازی پوشش و حداقل نمودن هزینه بادر نظر گرفتن شعاع پوشش چند سطحی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
75 مقایسه مصرف انرژی در ماشینهای برقی و فسیلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی
76 موازنه زمان- هزینه- کیفیت پروژه گسسته با در نظر گرفتن روابط پیشنیازی تعمیمیافته و محدودیت منابع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع