رویا سادات آشفته

 رویا سادات آشفته دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

رویا سادات آشفته

Royasadat Ashofteh

دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.