نورالدین نامدار

 نورالدین نامدار ریاست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی

نورالدین نامدار

Norodin Namdar

ریاست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.