حسین تاجمیر ریاحی

 حسین تاجمیر ریاحی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

حسین تاجمیر ریاحی

Hossein Tajmir Riahi

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل خطی مخازن فولادی روزمینی نفت به روش زمان دوام با توابع شتاب سازگار با زلزله های واقعی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 3
2 مطالعه ی تحلیلی رفتار لرزه یی دیوار حائل در خاک ناهمگن (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 35، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of ET method for estimation of inelastic deformation demands of steel frames (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 آنالیز حساسیت قاب های خمشی فولادی به روش زمان دوام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
3 اثر مهاربندی سازه در رخداد فروریزش پیش رونده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
4 ارائه یک مدل تحلیلی تغییر مکان - کنترل برای سیستم های دو خطی چرخه ای سازه ها با در نظر گرفتن اثرات باریک شدگی، کاهش سختی، کاهش مقاومت و لغزش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
5 ارزیابی رفتار ستون های مرکب CFSTوSRC در برابر بارگذاری انفجار (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 ارزیابی مقاومت قاب های خمشی متداول در کشور، که بر مبنای آیین نامه زلزله طراحی شده اند در برابر خرابی پیش رونده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
7 ارزیابی مقاومت های خمشی فولادی تحت اثر پدیده گسیختگی پیشرونده تحت آنالیز استاتیکی غیر خطی قائم و آنالیز دینامیکی فزاینده قائم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
8 ایرادات و خرابی های مشاهده شده در بازرسی های چشمی از تعدادی از پل های شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
9 Distributed Low Rank Compressed Sensing Utilized in a Structural Health Monitoring System (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
10 Evaluation of Response Modification Factors of Moment Resisting Steel Frames by Different Nonlinear Analyses (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
11 Optimum multiple tuned mass dampers for seismic retrofit of existing reinforced concrete moment resisting frames (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 Static and dynamic soil–structure interaction response of Kazeroon cooling towers (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 Using MTMD to obtain Simultaneous Energy Absorption and Displacement Reduction in Concrete Moments Resisting Frames (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 بررسی اثر پارامتر شکل طیفی بر روی پاسخ غیر خطی قابهای خمشی بتنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
15 بررسی اثر روش انتخاب شتاب نگاشت بر مبنای اندازه شدت برداری بر روی پاسخ غیر خطی قاب های خمشی بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
16 بررسی اثر گودبرداری های عمیق بر خطوط لوله ی مدفون در مجاورت گود با استفاده از تحلیل عددی سه بعدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
17 بررسی اثرات روش های مختلف انتخاب شتابنگاشت بر روی پاسخ لرزه ای قاب های خمشی بتنی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی اثرات وجود سوراخ های تاسیساتی بر ظرفیت فشاری ستونچه های فولادی سردنورد شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
19 بررسی اثرسختی اعضای مرزی قائم دیوار برشی فولادی بر روی رفتار آن (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
20 بررسی پاسخ قاب خمشی بتنی مقاوم لرزه ای در برابر خرابی پیش رونده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
21 بررسی تاثیر استفاده از حداقل سخت کننده بر روی رفتار دیوارهای برشی فولادی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
22 بررسی رفتار دینامیکی قاب سرد نورد شده فولادی با مهاربند تسمه قطری با استفاده از تحلیل دینامیکی فزاینده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
23 بررسی رفتار غیرخطی اتصال دیوار برشی به قاب بتنی در سیستم دوگانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
24 بررسی عددی رفتار جانبی قاب سرد نورد شده فولادی با مهاربند K شکل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
25 بررسی کاربردی تاثیر ضریب اصطکاک و نسبت فرکانس در میراگرهای جرمی اصطکاکی به کمک الگوریتم ازدحام ذرات (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
26 بررسی مزایای کاربرد میلگردهای AIII با تنش تسلیم و گسیختگی بالا نسبت به میلگردهای موجود در بازار در صنعت ساختمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
27 تاثیر ارتفاع ساختمان در رخداد فروریزش پیش رونده و مقایسه نتایج با ضوابط دو آیین نامه GSA2003 و UFC4-010 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
28 توسعه یک مدل تحلیلی برای سیستم چرخه ای چند خطی با در نظر گرفتن اثر لغزش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
29 طراحی بر اساس تغییر مکان برای دیوار برشی بتن مسلح آزمایش میز لرزان ساختمان 7طبقه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
30 طراحی بهینه لرزه ای قاب های خمشی فولادی مختلط بر اساس مفهوم خرابی یکنواخت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
31 محاسبه ضریب رفتار لرزه ای قاب های فولادی سرد نورد شده با مهار بند تسمه قطری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
32 مدلسازی دیوار برشی بتن مسلح آزمایش میز لرزان ساختمان 7طبقه به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
33 مقایسه پاسخ آنالیز دینامیکی فزاینده و آنالیز ابر بر روی قاب های خمشی بتنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران