داریوش سفیدی

 داریوش سفیدی معاون اداری مالی فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل

داریوش سفیدی

Darush Sefidi

معاون اداری مالی فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.