بهروز محبی

 بهروز محبی مدیر کل پارکها و فضای سبز شهرداری استان اردبیل

بهروز محبی

Behrouz Mohebi

مدیر کل پارکها و فضای سبز شهرداری استان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.