محمد طاهری اصل

 محمد طاهری اصل عضو هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور- شورای مرکزی

محمد طاهری اصل

Mohammad Taheriasl

عضو هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور- شورای مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.