دکتر امین پاشایی هولاسو

دکتر امین پاشایی هولاسو دانش‌آموخته دکتری رشته مدیریت صنعتی - تولید

دکتر امین پاشایی هولاسو

Dr. Amin Pashaei Houlaso

دانش‌آموخته دکتری رشته مدیریت صنعتی - تولید

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی آموزش های سازمانی در یکی از مراکز نظامی نیروهای مسلح با استفاده از الگوی «FPSS» (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 2
2 ارائه مدل نگهداری و تعمیرات انقلابی در نیروهای مسلح مبتنی‌بر دیدگاه‌های حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی دوره: 2، شماره: 4
3 ارایه مدلی مبتنی بر مدیریت دانش جهت ترویج فرهنگ دفاع مقدس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 2، شماره: 6
4 امکانسنجی تاثیر راهبردی فرهنگ سازمانی بر نهادینهسازی مدیریت دانش (مطالعه موردی: کارخانجات صنایع فلزی و میخسازی پارس کشور) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 1، شماره: 4
5 Investigating Knowledge Management Infrastructure in a Military University (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 3
6 بررسی نقش و تاثیر فرهنگ سازمانی بر اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: ستاد یک وزارتخانه دولتی) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 2، شماره: 8
7 بهینه سازی اقتدار دفاعی امنیتی با رویکرد پدافندغیرعامل مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 0
8 تاثیر فرهنگ سازمانی بر ظرفیت ها و محرک های نوآوری دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 27
9 تحلیل تعامل عوامل موثر بر نوآوری سازمان های دفاعی با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 17، شماره: 67
10 تدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازمان های صنعتی دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 20، شماره: 79
11 تدوین الگوی فرماندهی شهید قاسم سلیمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 2
12 جنگ نرم دشمن علیه مبانی عاشورا و انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 1، شماره: 2
13 شناسایی و ارائه چارچوب مولفه های نوآوری چابک در سازمان های صنعتی دفاعی
dor:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۲۳۴۶۲۱.۱۳۹۹.۱۰.۳۸.۱.۱ (دریافت مقاله)
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 38
14 شناسایی و اولویت بندی عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر امنیت داخلی با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 23
15 شناسایی و اولویتبندی عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر شکلگیری پدیده تروریسم در استان سیستانوبلوچستان با رویکرد فازی (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 6، شماره: 2
16 شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر سکوت سازمانی در ستاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 1، شماره: 2
17 طراحی مدل تعاملی گونه های فرهنگ سازمانی بر تحقق اقتصاد مقاومتی دانش بنیان مبتنی بر دیدگاه حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 27
18 قدرت: از دیدگاه اسلام و غرب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 1، شماره: 3
19 مدل تاثیرگذاری معنویت و عدالت سازمانی بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: یکی از سازمان های تولیدی نیروهای مسلح) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 2، شماره: 6
20 مقاله پژوهشی: الگوی نیروهای مسلح هوشمند مبتنی بر دیدگاه های حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 16، شماره: 2
21 مقاله پژوهشی: راهبردهای توسعه و بهینه سازی فعالیت های کشاورزی سازمان اتکا با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 17، شماره: 3
22 مقاله پژوهشی: طراحی الگوی توسعه نوآوری سازمانهای دفاعی با رویکرد راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 15، شماره: 1
23 مقاله پژوهشی: نگاشت الگوی نوآوری چابک برای سازمانهای صنعتی دفاعی ج.ا.ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 18، شماره: 1
24 مقاله پژوهشی:بررسی نقش و ارائه الگوی تاثیرگذار مدیریت دانش بر انتقال فرهنگ دفاع مقدس (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 17، شماره: 75
25 نظریه نوآوی چابک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدل اقتصاد مقاومتی چابک با رویکرد فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
2 ارایه مدلی جهت بررسی عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان اداره مرکزی بانک ملت) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 الگوی راهبردی نوآور ی سازمانهای صنعتی دفاعی با بهره گیری از روش داده بنیاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
4 تاثیر مدل سه شاخگی مدیریتی بر قابلیت های چابکی سازمانی در شرکتهای دانش بنیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
5 تدوین راهبردهای اقتصاد مقاومتی نیروهای مسلح در بخش کشاورزی مبتنی بر دیدگاه حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای (مدظله العالی)
6 شناسایی و اولویت بندی عوامل ژیوپلیتیکی موثر بر شک لگیری پدیده تروریسم در استان سیستان و بلوچستان با رویکرد فازی (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
7 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اقتصاد مقاومتی با رویکرد چابکی مبتنی بر فرمایشات حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای (مدظله العالی)
8 نظریه دانشگاه اسلامی مبتنی بر دیدگاه های رهبران انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای (مدظله العالی)
9 نظریه نیروهای مسلح نوآور مبتنی بر اندیشه نخبگان دفاعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای (مدظله العالی)
10 نظریه نیروهای مسلح هوشمند مبتنی بر دیدگاه های حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای (مدظله العالی)
11 نقش علوم شناختی در اثربخشی دعا و نیایش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و طبیعی