علی خرمیان

 علی خرمیان دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران

علی خرمیان

Ali Khoramian

دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تابع ساختار طولی در حالت‌های غیر‌یکتا، یکتا و گلئون (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
2 تببع سبختبر قطبیدهیg2 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
3 جواب دقیق تابع ساختار غیریکتا در نظریه QCD (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
4 رفتار توابع توزیع کوارک های ظرفیتی در تقریب N3LO و در انرژی های مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
5 شیوهای برای تحلیل QCD تابع ساختار قطبیده با روش بسط چند جملهای ژاکوبی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
6 محاسبۀ تابع ساختار پروتون در x های کوچک (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
7 مقایسه توابع ترکش حاصل از مدل بازترکیب و توابع ترکش پارامتربندی شده در تقریب مرتبه دوم (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
8 نقش تکانه زاویه ای مداری در اسپین پروتون (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393