یاسر صفری

 یاسر صفری شرکت نفت و گاز اروندان

یاسر صفری

Yaser Safari

شرکت نفت و گاز اروندان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تناسب اراضی بخشی ازدشت زنجان برای کشت گندم آبی با استفاده از را هکار امتیازات محدودیتی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
2 ارزیابی وضعیت فلزات سنگین در منطقه ی شهرک صنعتی روی زنجان به کمک شاخص بار آلودگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 2
3 تغییرپذیری مکانی برخی ویژگیهای حاصلخیزی خاک متاثر از تغییرات کاربری اراضی درمنطقه یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 1
4 تهیه نقشه آلودگی کلی خاک به فلزات سنگین با استفاده از راهکار امتیازهای محدودیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 6، شماره: 4
5 منشایابی فلزات سنگین در خا کهای اطراف شهرک روی زنجان با استفاده ازتکنیک های آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات دو نوع بیوچار و بقایای یونجه بر هدایت الکتریکی دو خاک سدیمی و شور و سدیمی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 ارزیابی آلودگی خاک به فلزات سنگین در اراضی اطراف کارخانه سیمان شاهرود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
3 ارزیابی کارایی حدود آلایندگی خاک برای برآورد انتقال سرب به گندم (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
4 استفاده همزمان از تیمارهای آلی و شیمیایی برای اصلاح یک خاک شور و سدیمی (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
5 بررسی اثر دمای پیرولیز بر برخی ویژگی های بیوچار تولیدشده از بقایای گردو و باگاس نیشکر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 بررسی اثر فعالیت های صنعتی و شهری بر پراکنش مکانی کادمیوم در دشت زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
7 بررسی اثرات کاربرد بقایای یونجه و بیوچار تولیدشده از پوست گردو و باگاس نیشکر بر اصلاح واکنش خاک در دو خاک سدیمی و شور و سدیمی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 بهبود ذخیره کربن آلی یک خاک شور و سدیمی با استفاده از بیوچار و بقایای یونجه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9 بهبود مقدار کربوهیدرات های یک خاک شور و سدیمی با استفاده از تیمارهای الی و معدنی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
10 پیامدهای آلودگی خاک های کشور به فلزات سنگین برای امنیت غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
11 تاثیر پذیری قابلیت جذب عنصر روی در منطقه شهرک صنعتی روی زنجان از ویژگی های مختلف خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
12 تخریب شیمیایی خاک های کشور؛ تهدیدی جدی برای سلامت غذایی (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
13 تغییرات مکانی شوری،آهک و واکنش خاک با استفاده از تکنیک زمین آمار در محدوده دانشگاه زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
14 تغییر‌پذیری تناسب کیفی اراضی در واحد‌های همگون نقشه‌ی خاک دشت شهرکرد برای کشت آبی گندم و یونجه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
15 سنجش خطر آلودگی خاک به فلزات سنگین در اراضی اطراف نیروگاه برق شاهرود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
16 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- اثر جهت و موقعیت شیب بر میانگین قطر خاکدانه ها در منطقه جنگلی کالپوش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
17 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تاثیر بیوچار باگاس نیشکر و اصلاح کننده معدنی بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی در یک خاک سدیمی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تاثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک در منطقه کالپوش شاهرود (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران