دکتر مجتبی عزیزی

دکتر مجتبی عزیزی استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مجتبی عزیزی

Dr. Mojtaba Azizi

استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی و مدل سازی تاثیر مولفه های فرهنگی محیط نهادی بر عملکرد ابرپروژه های زیرساختی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 2
2 ارائه چارچوبی برای برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه با استفاده از روش تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 4
3 الزامات و چالش های مدیریت پروژه محصولات و سیستم های پیچیده (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 16، شماره: 62
4 امکان سنجی استفاده از واقعیت مجازی با تاکید بر کاهش هزینه نازک کاری در پروژه های مسکونی(مورد مطالعاتی: پروژه های ساختمانی مناطق ۱ تا ۳ شهر تهران) (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 10، شماره: 1
5 پذیرش فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرکت های ساختمانی استان تهران با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی دوره: 2، شماره: 4
6 تبیین اثر مولفه های فرهنگ ملی در پذیرش فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در شرکت های ساختمانی استان تهران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 38، شماره: 1
7 چالش های توسعه لجستیک معکوس در پروژه های بزرگ ساختمانی و عمرانی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 2
8 راهکارهای تسهیل پذیرش فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان در شرکت های ساختمانی ایران، مبتنی بر اثر مولفه های فرهنگ ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 9، شماره: 4
9 راهکارهای قراردادی ارتقاء سرریز فناوری از شرکت های خارجی (مورد مطالعه: پروژه های صنعت ساختمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 4
10 شناسایی ظرفیت و بسترهای توسعه فناوری بلاکچین در مدیریت پروژه و ساخت (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
11 عوامل بروز ادعا در یکی از پروژه های طرح و ساخت زیرزمینی ایران (پروژه تونل و زیرگذر شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 10، شماره: 1
12 مدیریت ضایعات حاصل از ساخت و تخریب در پروژه های صنعت ساخت با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 4
13 مروری بر جایگاه ساخت پذیری در مهندسی ارزش (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 6، شماره: 4
14 مروری بر جایگاه ساخت پذیری در مهندسی ارزش (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 6، شماره: 3
15 نظریه پردازی یادگیری بین سازمانی قابلیت های مدیریت پروژه در کنسرسیوم های بین المللی صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 3
16 واکاوی موانع موفقیت فاز اختتام در پروژه های صنعت نفت و گاز (مطالعه موردی: طرح های توسعه ای میدان گازی پارس جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های دولت محوری در پیش صلاحیت پیمانکاران طرح وساخت(مقایسه تطبیقی رویکرد تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح ساخت در ایران آمریکا) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
2 آنالیز شبیه سازی پویای مدیریت ضایعات حاصل از ساخت و تخریب در پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
3 آیا با روشهای معمول مدیریت پروژه میتوان پروژه های تحقیق وتوسعه را مدیریت کرد (بررسی روش های مناسب برای مدیریت پروژه های تحقیق وتوسعه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
4 ارائه روشی برای انتخاب یک مدل پورتفولیوی استراتژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
5 ارایه الگویی برای مدیریت پروژههای توسعه فناوری در صنعت نفت و گازایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
6 اگر پروژه تکرار شدنی بود! مورد پژوهی فرآیند مدیریت پروژه احداث پست برق بجنورد بر اساس استاندارد PMBoK (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
7 اولویت بندی زمینه های بهبود سازمانی مدیریت پروژه در مدل 3 OPM با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
8 اهمیت رویکرد نهادمحور در مدیریت ابرپروژه ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
9 BIM & E-PROCUREMENT SYSTEM A REVIEW ARTICLE (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
10 Status of Project Management Training in Iran Prerequisites, Approaches and Results (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
11 بررسی ابعاد حقوقی اصل توسعه پایدار و تاثیر پذیری آن از دیدگاه حقوق بین المللی اقتصادی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
12 بررسی چالش های مدیریت درس آموخته ها در پروژه های صنعت نفت (مطالعه موردی؛ پروژه های کلیدی شرکت نفت) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
13 بررسی شایستگی های رهبری تحول دیجیتال در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
14 بررسی علل ایجاد ادعاهای قراردادی در شرکت راهآهن شهری تهران و حومه (مترو) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
15 بررسی علل تاخیر در پروژه های تعمیرات اساسی خطوط لوله دریایی در صنعت نفت ایران - مطالعه موردی شرکت نفت فلات قاره (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
16 بررسی عوامل موثر بر موفقیت فاز اختتام در پروژههای صنعت احداث مرور ادبیات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
17 بررسی عوامل موفقیت مهندسی ارزش درپروژه های عمران شهری( مطالعه موردی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
18 بررسی و طبقه بندی علل ایجاد تاخیرات در پروژه های عمرانی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش زمان تأخیر در پروژه (مطالعه موردی: پروژه اداری تجاری در شهر تهران) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
19 پیاده سازی تدارکات پایدار در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
20 پیاده سازی سیستم مدیریت ارزش کسب شده در پروژه های صنعت ساخت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
21 چگونگی اندازه گیری بلوغ سازمانی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) (مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری مسکن) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
22 خلاءها در برنامه ریزی استراتژیک سبد پروژه (یافته هایی از ادبیات موضوع) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
23 شناسایی انواع معیارهای سنجش موفقیت سبد پروژه، الزامی استراتژیک (دریافت مقاله) همایش ملی نوآوری در مهندسی صنایع، مکانیک و مواد
24 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های ساختمانی کوچک تا متوسط (مطالعه موردی: پروژه های ساختمانی شهرستان نور) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
25 عوامل بروز ادعا در پروژه های طرح ساخت راهکارهای کاهش آنها(مطالعه موردی: پروژه های عمرانی-زیرسطحی تهران) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
26 قابلیت سازمانی مدیریت پروژه کلید موفقیت در سازمانهای پروژهمحور(مروری بر استانداردهای سازمانی مدیریت پروژه) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
27 گذشته، حال آینده دانش مدیریت پروژه با تکیه بر تحلیل محتوای بروندادهای علمی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
28 مدیریت فصل مشترک طراحی اجرا کلید موفقیت پروژه های طرح ساخت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
29 مروری بر تأثیر به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان در ساختمان های سبز و مطابق با اصول توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
30 مروری بر چالش های ابرپروژه ها و عوامل بروز آنها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
31 مروری بر عوامل بروز فساد در ابرپروژه ها و راهکارهای کاهش آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران
32 مروری بر عوامل کلیدی موفقیت در اجرای پروژه هایپیاده سازی سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
33 مروری برمدل های پذیرش فناوری BIM در سطح فردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان
34 مروری ساختاریافته بر مفاهیم، روشها و کاربردهای ابزارهای اسلامی در تامین مالی پروژه ها (دریافت مقاله) همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
35 مروری سیستماتیک بر موانع و معیارهای موفقیت پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
36 نقش BIM به عنوان استراتژی مدیریت دانش در تحویل ساختمان پایدار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
37 نقش حاکمیت پروژه در عملکرد پروژه های ملی- مذهبی کشور (مطالعه موردی- پروژه احداث مصلا) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
38 نقش کارفرما در عوامل مؤثر بر عملکرد پروژه های عمرانی از منظر سایر ارکان پروژه (مطالعه موردی: پروژه احداث قطار برقی آلفا) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران