رضا عبدی

 رضا عبدی سرپرست مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان اردبیل

رضا عبدی

Reza Abdi

سرپرست مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.