دکتر نادر باقر زاده

دکتر نادر باقر زاده University of California Irvine (UCI)

دکتر نادر باقر زاده

Dr. Nader Bagherzadeh

University of California Irvine (UCI)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.