دکتر محمد اسکندری ثانی

دکتر محمد اسکندری ثانی دانشگاه بیرجند

دکتر محمد اسکندری ثانی

Dr. Mohammad Eskandari Sani

دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی مدیریت شهری زمینه ساز تحقق رقابت پذیری در عرصه گردشگری (مطالعه موردی: شهر زاهدان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 5، شماره: 2
2 ارزیابی پتانسیل های پیاده سازی شهر هوشمند با تاکید بر حمل ونقل، موردمطالعه: شهر بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 6، شماره: 2
3 امکان سنجی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر راهکاری برای توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار در راستای توسعه پایدار ناحیه ترشیز (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 4
4 بررسی راهکارهای توسعه منطقه ای استان خراسان رضوی با رویکرد رقابت-پذیری منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 2
5 برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهر بیرجند بر اساس رویکرد راهبرد توسعه شهر با مدلSWOT و QSPM (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان دوره: 11، شماره: 1
6 تبدیل روستا به شهر و ابعاد اثرات آن در فضا (مورد مطالعه: شهرهای زیارت و لوجلی شهرستان شیروان) (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 2، شماره: 4
7 تبدیل روستاهای بزرگ به شهرهای کوچک و نقش آن در تعادل بخشی ناحیه ای موردشناسی: ریوش شهرستان کاشمر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 5، شماره: 10
8 تبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرح‌های آمایش سرزمینی رهیافتی در جهت انعطاف پذیری اقتصاد منطقه‌ای (نمونه مورد مطالعه: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 2
9 تحلیل فضایی اثرات کارخانه سیمان لار در توسعه منطقه ای با رویکرد تاب آوری (مطالعه موردی: بخش رودآب شهرستان سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 2
10 تحلیلی انتقادی بر سیاست شهری آب از منظر ظرفیت نهادی (مورد شناسی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 31
11 جنسیت و توسعه اجتماعات محله ای در ایران با تاکید بر نیروهای پیش ران و بازدارنده مورد شناسی: محله نعمت آباد تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 56
12 راهبرد تعدیل فقر در محلات شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی مطالعه ی موردی: کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 44
13 سنجش مولفه های موثر بر رقابت پذیری منطقه ای درجهت توسعه پایدار موردشناسی: استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 24
14 شناسایی عوامل موثر بر ارتقای هویت مکانی شهرهای کوچک (مورد مطالعه: شهر حاجی آباد) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 3، شماره: 26
15 شناسایی مولفه های کالبدی موثر در بهبود احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری (نمونه موردی: خیابان معلم و پاسداران شهر بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان دوره: 16، شماره: 4
16 ظرفیت توسعه اجتماعات محلی در کاهش فقر شهری و عوامل موثر بر توسعه آن مورد شناسی: نعمت آباد تهران(محلات جنوبی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 15
17 کاربرد تحلیل عاملی در تبیین الگوی فضایی توسعه و توسعه نیافتگی شهری - منطقه ای در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 17
18 کنش جمعی، توسعه اجتماعات محلی و نقش آن ها در کاهش فقر شهری مورد شناسی: نعمت آباد تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 4، شماره: 11
19 مکان یابی بهینه توقفگاه های طبقاتی در راستای توسعه کالبدی پایدار شهری نمونه موردی: محدوده مرکزی شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی – اجتماعی خراسان دوره: 10، شماره: 1
20 مکانی ابی تاسیسات و تجهیزات شهری در راستای بهره وری از زمان طلایی مدیریت بحران (مطالعه: ایستگاه های آتش نشانی شهر بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 3
21 نقش بافت تاریخی در ارتقاء مولفه های رقابت پذیری شهری مورد مطالعه: شهر بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمایش سرزمین؛ ضرورت بنیادین توسعه پایدار محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 آینده پژوهی مدیریت شهری؛ زمینه ساز تحقق رقابت پذیری در عرصه ی گردشگری (نمونه موردی: شهر زاهدان) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
3 آینده نگاری و تدوین سناوریوهای توسعه فضایی پایدار ناحیه ترشیز (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
4 ارزیابی شاخص های توسعه پایدار شهری در محلات شهری با استفاده ازمدل تصمیمگیری چندمعیاره ویکور(مطالعه موردی: شهربیرجند) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
5 از شهرنشین تا شهروند: توسعه دارایی مبنا به مثابه توسعه پایدار محلی در مناطق فرودست شهری مورد مطالعه: مهرشهر بیرجند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
6 استفاده از سیستم های کنترل استراتژیک(SCS) مطالعات آمایش استان ها با تاکید بر مطالعات آمایش خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
7 اگروتوریسم راهکاری در جهت توسعه پایدار اشتغال استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
8 امکان سنجی منطقه نمونه گردشگری پیشکوه تربت حیدریه با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
9 ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر راهکاری برای توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار در راستای توسعه پایدار ناحیه ترشیز (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
10 Crisis management: Crisis of Urmia lakes water and its environmental consequences (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
11 Developing effective strategies for the development of tourism competitiveness in rural areas (Case study: Ladiz Village) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
12 بررسی تاثیر جانمایی خدمات عمومی شهری بر قیمت زمین و مسکن (نمونه موردی:شهر بیرجند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
13 بررسی تاثیر جهانی شدن بر اقتصاد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
14 بررسی تاثیر زمین های وقفی بر قیمت زمین های شهری مطالعه ی موردی شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
15 بررسی رویکرد استراتژی توسعه شهری CDS در بیرجند با تأکید بر حکمروایی خوب شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
16 بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب نوع سرمایه گذاری شهروندان بیرجندی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرصت­ها و محدودیت­های سرمایه­ گذاری در حوزه صنعت خراسان جنوبی
17 بوم گردی، رهیافتی جهت افزایش همگرایی قومی و امنیت نواحی مرزی نمونه موردی: شهرستان های مرزی استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
18 پتانسیل سنجی انرژی های نو رهیافتی در جهت توسعه پایدار شرق کشور مورد پژوهی: استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
19 پیامدهای توسعه شهری در مناطق خشک بر رخداد بحران منابع آب مطالعه ی موردی : فردوس شهر حساس به آب (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
20 تأثیر تقسیمات کشوری بر اقتصاد زمین و مسکن شهری مطالعه موردی: شهر بیرجند (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
21 تبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرح های آمایش سرزمینی رهیافتی درجهت انعطاف پذیری اقتصاد منطقه ای نمونه مورد مطالعه : استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
22 تحلیل پایداری اجتماعی در کلان شهرهای مذهبی جهان اسلام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
23 تحلیل عوامل موثر بر مشارکت در بهسازی و نوسازی شهری مطالعه موردی محله هفده شهریور شهر بیرجند (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
24 تحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری حکمروایی شایسته شهری در ایران مورد شناسی: شهر سرایان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
25 تحلیلی بر استقرار ساختمان ها بر اساس جهت باد و بهینه گزینی آن (مطالعه موردی: شهر زاهدان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
26 تحلیلی بر پیوند هم افزای برنامه ریزی شهری و مدیریت یکپارچه ی منابع آب (مطالعه موردی: شهر بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
27 تحلیلی بر مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در پارک های شهری (مطالعه موردی: پارکهای شهر ایرانشهر) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
28 تدوین استراتژیهای اثرگذار بر توسعه رقابت پذیری گردشگری در حوزه روستایی(مطالعه موردی: دهستان لادیز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
29 تغییرات اقلیمی،بحران آب و استفاده از الگوی مدیریتی شهرهای حساس به آب مطالعه موردی : نهبندان (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
30 رویکردی تحلیلی بر طراحی و برنامه ریزی کالبدی کاربری های شهری مورد شناسی؛ مسکن مهر شهر بیرجند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
31 سنجش ظرفیت های تاب آوری بافت فرسوده شهر بیرجند در مقابله با زلزله (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
32 سنجش میزان آگاهی مدنی از جاذبه ها و تاثیر آن بر توسعه رقابت پذیری گردشگری (مطالعه موردی: کلانشهر زاهدان) (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
33 شراکت عمومی- خصوصی راهبردی درجهت بازآفرینی شهری مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر بیرجند (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
34 شناسایی پیشران های کلیدی موثر بر توسعه گردشگری استان خراسان جنوبی با رویکرد آینده نگارانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
35 شهر و امنیت اجتماعی: تاملی درباره امنیت اجتماعی زنان در شهرهای مرزی شرق ایران مورد مطالعه: شهر مرزی تایباد (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
36 ضرورت تهیه طرح های CDS برای رقابت پذیری شهری در عصر جهانی شدن (مطالعه موردی: شهر قاین) (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
37 ظرفیتها و پتانسیل های استان خراسان جنوبی در حوزه صنایع تبدیلی، تکمیلی کشاورزی؛ رویکردی فراسرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
38 قابلیت های خراسان جنوبی و افغانستان در راستای تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
39 مرز درخدمت توسعه اجتماعات محلی، رویکردی پایدار در امنیت مناطق مرزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
40 نقش گردشگری شهری در توسعه پایدار شهر چابهار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
41 نقش ممیزی املاک و عوارض نوسازی در پایداری منابع مالی شهرداری سرایان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
42 نگرشی قیاسی به رهیافت مشارکت عمومی خصوصی در بازسازی شهری موردپژوهی: کشورهای آلمان و انگلستان (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین