حسن پارسی پور

 حسن پارسی پور

حسن پارسی پور

Hasan Parsipour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مکان گزینی مسکن و اثرات آن بر الگوهای توسعه شهری مطالعه موردی: مسکن مهر بجنورد (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 7
2 برنامهریزی برای درونزاکردن توسعه در فضاهای شهری مورد مطالعه: بجنورد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 1
3 تاثیر مشارکت شهروندان در اداره امور شهری(نمونه موردی: شهرک توحید سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکان سنجی احداث باغشهرها با رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعه : باغشهر حمزانلو بجنورد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
2 بررسی تطبیقی اندیشه های آرمانگرایی شهر ایرانی - اسلامی با یوتوپیای غربی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
3 بررسی ظرفیت توسعه درون بافتی در محلات بافت قدیمی شهرها (مورد : بجنورد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
4 برنامه ر یزی راهبرد توسعه شهری برای شهرهای کوچک (مورد مطالعه: شهر پیش قلعه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
5 شهر فشرده و توسعه درو نزا مدلی برای پایداری محیط زیست شهری (مورد مطالعه: بجنورد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
6 طرح آمایش سرزمین فرصتی برای ساماندهی سکونتگاه ها (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
7 لزوم توجه به الگوهای شهرسازی مناطق بیابانی در رویکردهای نوین شهرسازی(مورد:سبزوار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
8 لزوم نگرشهای سیستمی دربرنامه ریزی شهری مورد حمل و نقل درون شهری بجنورد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
9 ویژگی های آرمانشهراسلامی از تخیل تا واقعیت در مقایسه تطبیقی با یوتوپیای غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی