محسن فرمهینی فراهانی

 محسن فرمهینی فراهانی

محسن فرمهینی فراهانی

Mohsen Farmahini Farahani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی مقررات انضباطی مدارس در ایران و کشورهای منتخب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 7، شماره: 1
2 بررسی جایگاه حیات طیبه در سند تحول بنیادین و تبیین راهکارهای تحقق آن در آموزش وپرورش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 42
3 بررسی مبانی فلسفی معرفت شناختی ارزشیابی در دوره پست مدرن در تعلیم وتربیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 59
4 بررسی مبانی فلسفی معرفت شناختی ارزشیابی در دوره مدرن در تعلیم وتربیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 58
5 تبیین مبانی، اصول و روش های اصلاح الگوی مصرف با تاکید بر متون اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 5، شماره: 10
6 تحلیل و نقد دلالت های تعلیم و تربیت چندفرهنگی با تاکید بر آرای میشل فوکو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 61
7 شناسایی و اولویت بندی صلاحیتهای اثربخش مدرسان از دید دانشجویان با استفاده از روشهای ای اچ پی و تاپسیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 13
8 طراحی و اعتبارسنجی ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیتبرنامه درسی مدارس متوسطه کشور : یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزشکارآفرینی ودانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
2 اهمیت فلسفه ورزی و اندیشیدن در نهج البلاغه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
3 بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر ارتقای انگیزش شغلی کارکنان مورد مطالعه:دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی شهرستان گلپایگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
4 بررسی دیدگاه مدیران نسبت به ماهیت ارزشیابی توصیفی درمدارس ابتدایی شهرستان قدس- تهران در سال تحصیلی 94-93 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 بررسی ساحت های تربیت از دیدگاه امام علی(ع) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
6 بررسی ساختارهای LHM (محیطهایی با eو m منفی) و معرفی یک نوع لنز کامل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
7 بررسی مؤلفه های سواد فرهنگی و ارائه راهکار جهت استقرار آن در نظام آموزشوپرورش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
8 بررسی نقش نرم افزاری و سخت افزاری آموزش و پرورش و تاثیر آن ها بر جامعه (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
9 بررسی وضعیت عناصر آموزش و پرورش در ایران باستان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
10 بررسی وضعیت عناصر آموزش و پرورش در یونان باستان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
11 بررسی وضعیت موجود مدیریت دانش و جو سازمانی ازدیدگاه کارکنان شعب منطقه شرق بانک سپه تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
12 تحلیل و بررسی جایگاه یادگیری مداوم در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
13 کاهش شکاف علم و عمل در تعلیم و تربیت با تاکید بر آرای ملاصدرا و ملا احمد نراقی در چشم انداز تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
14 مبانی، اصول و روشهای تربیت جنسی ( با تأکید بر دیدگاه اسلام) (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
15 موک ها و فلسفه تعلیم و تربیت در عصر گشت رایانش (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
16 ویژگیهای برنامه ی درسی پست مدرن درعصرجهانی شدن (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی