دکتر فرنوش شمیلی

دکتر فرنوش شمیلی استادیار - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر فرنوش شمیلی

Dr. Farnoush Shamili

استادیار - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Hyper-Textual Interpretation of the Seven Planets Motif Design in Seljuk Art (Case study: "Enamel bowl" and book of "Ajaib al-Makhluqat" by Zakariya al-Qazwini) (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 13، شماره: 35
2 آثار تصویرگران کتاب کودک دهه ۴۰ در ایران بر اساس قوانین و اصول ادراک دیداری (مطالعه موردی: آثار تصویرگری مثقالی و زرین کلک) (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 8، شماره: 1
3 اسلوب کنایی و اشکال کاربست آن در نقاشی‌ ایرانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه گرافیک نقاشی دوره: 3، شماره: 4
4 بررسی سرلوح قرآنی مذهب قاجاری به شماره ثبت 3089 از کتابخانه مرکزی تبریز براساس اصول شکل و زمینه نظریه روان شناسانه گشتالت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 20، شماره: 47
5 بررسی ظروف سفالی معاصر استان گیلان با تاکید بر گمج ها (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
6 بررسی عناصر نوشتاری بر روی آثار شیشه ای ایران و مصر در قرون ۳ ۷ ه.ق (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 5، شماره: 9
7 بهشت گمشده: مطالعه نقش طاووس در نمای بیرونی بناهای تاریخی شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 5، شماره: 1
8 تاثیر آموزش نقاشی بر بهبود سازمان ادراکی افراد (دریافت مقاله) پژوهشنامه گرافیک نقاشی دوره: 2، شماره: 2
9 تاثیر آموزش هنر بر حافظه بصری افراد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 36
10 تاملی در ساختارشناسی جقه های سلطنتی قاجاری موجود در گنجینه جواهرات ملی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 5، شماره: 2
11 تاملی در سرلوح قرآن های تذهیب شده عصر تیموری و قاجار(مطالعه تطبیقی سرلوح های قرآنی موجود در موزه آستانه مقدسه قم و کتابخانه مرکزی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 19، شماره: 44
12 تبیین فرایند ادراک بصری در نگارگری با رویکرد به نظریه روان شناسی گشتالت (مطالعه موردی: سه نگاره از مکتب هرات شاهنامه بایسنقری) (دریافت مقاله) فصلنامه فردوس هنر دوره: 2، شماره: 5
13 تحلیل روایی طراحی سنتی فرش "بشریت" عیسی بهادری از منظر رمزگان پنج گانه رولان بارت (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 15، شماره: 3
14 تحلیل شمایل نگارانه ی قالیچه ی درون ترکیبی «شتر لیلی» راور (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 16، شماره: 38
15 تحلیل عناصر تصویری نقاشی های منتخب از صادق تبریزی با رویکرد نشانه شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 9، شماره: 24
16 تحلیل نشانه شناختی وجوه نمادین نقش مایه های بصری در نقاشی های منتخب از ناصر اویسی از دیدگاه پیرس (دریافت مقاله) فصلنامه فردوس هنر دوره: 2، شماره: 7
17 حس آمیزی گرافیک و موسیقی در پوسترهای با موضوع موسیقی دهه پنجاه قباد شیوا (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 15، شماره: 4
18 ریخت شناسی ابریق های شیشه ای ایران در قرون سوم و چهارم هجری قمری (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 6، شماره: 1
19 ریخت شناسی صراحی های شیشه ای ایران در سده های ۵ و ۶ ه.ق (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 25، شماره: 4
20 ریخت‌شناسی قندیل‌های شیشه‌ای ایران در قرن‌های سوم تا ششم هجری قمری (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 9، شماره: 21
21 ساختار بصری نقاشی های دیواری تبریز (در سه دهه اخیر) (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 4، شماره: 2
22 کاربست پنج اصل منتخب گشتالت در تحلیل کتیبه گریو گنبد بقعه دوازده امام یزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 10، شماره: 26
23 مدل پارادایمی مصرف محصولات سفالی در سبک زندگی مردم شهر تبریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 4، شماره: 1
24 مطالعه بیش متنی اشعار خیام در قالب خوشنویسی (مطالعه موردی: رباعی ۱۰۳) (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 12، شماره: 44
25 مطالعه تطبیقی فرم و نقش جام های فلزی مکشوفه از مارلیک و حسنلو (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 26، شماره: 2
26 مطالعه سیر تحول کاسه های شیشه ای ایران از قرون ۴ ق.م تا ۷ ه.ق از منظر ریخت شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 7، شماره: 19
27 مطالعة ویژگی‌های بصری حاکم در کتیبه‌های پرچم‌های مصور‌ شدة‌ شاهنامة شاه طهماسب با تأکید بر مضامین عناصر نوشتاری کتیبۀ ‌‌پرچم‌ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا دوره: 1، شماره: 1
28 معرفی و تحلیل نشانه شناسانه عناصر بصری صحن آزادی آستان قدس رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه فردوس هنر دوره: 1، شماره: 3
29 معنایابی رمزگان فرهنگی رولان بارت در متنی سقاخانه ای از منصور قندریز(چاپ دستی: لینولئوم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 12، شماره: 46
30 معنایابی روایت تابلوی «لوح» هانیبال الخاص از منظر رمزگان روایی رولان بارت (دریافت مقاله) پژوهشنامه گرافیک نقاشی دوره: 5، شماره: 8
31 مقایسه سازمان ادراکی و زمان واکنش دانشجویان رشته هنر با سایر رشته ها (با استفاده از آزمون آندره ری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 باژگونی مضامین و مفاهیم یک نماد ( مطالعه و تحلیل فرم کهن الگو و نقش مایه ی بز کوهی در آثار سفالی ایران باستان ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی
2 بررسی تاثیر آموزش هنرهای تجسمی بر سازمان ادراکی افراد (با استفاده از آزمون آندره ری) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی هنر و سلامت
3 بررسی مولفه های حاکم در تزیینات کاشی کاری معماری عصر صفوی (مطالعه موردی: بررسی نقوش گیاهی کاشی کاری مسجد امام و مسجد شیخ لطف الله) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
4 جام های فلزی سند ارتباط دو فرهنگ (حسنلو و مارلیک) (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
5 رمزگشایی نمادین نقوش حیوانی گرفت و گیر در سه نگاره از کلیله و دمنه براساس نظر عرفای بزرگ ایرانی با تاکید بر تعابیری از مولانا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی
6 ریخت شناسی قمقمه های شیشه ای ایران و مصر در قرنهای ۳-۷ ه.ق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
7 فرهنگ و ادبیات بررسی تبادلات فرهنگی و هنری بین ایران و هندوستان در عصر صفوی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی
8 فن شناسی تکنیک تزیین مینا در آثار شیشه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
9 مطالعه تاریخی و بررسی تکنیک تراش بر روی آثار شیشه ای ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر
10 مطالعه تطبیقی ساختار زیبایی شناسی نقوش تزیینی- گیاهی کاشی کاری مساجد امام اصفهان و شیخ لطف الله (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری
11 مطالعه ریخت شناسانه تنگ های شیشه ای زنگوله ای ایران در قرن های 7 - 3 هـ.ق (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
12 مطالعه ریخت شناسانه مرکب دان های شیشه ای ایران در قرن های ۳-۶ ه.ق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
13 هنر تذهیب زینت بخش قرآن ها(بررسی تذهیب های قرآنی عصر تیموری محفوظ در موزه آستانه مقدسه قم) (دریافت مقاله) همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسلامی