دکتر فاطمه اکبری

دکتر فاطمه اکبری دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر فاطمه اکبری

Dr. Fatemeh Akbari

دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در دو اثر فرش و نگارگری دوره صفوی (نمونه موردی: فرش شکارگاهی موزه وین با نگاره شکار بهرام گور در مقابل آزاده از کلیات امیرعلیشیرنوایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 13، شماره: 26
2 شواهد قرآنی هندسه حاکم بر آثار هنر و معماری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 22، شماره: 77
3 مطالعه تطبیقی تناسبات فضاهای اصلی قالی های صفوی با قالی های دوره معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 11، شماره: 23
4 مطالعه و تحلیل کهن الگوهای آنیما و آنیموس در اسطوره ماه نزد ملل مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 14، شماره: 51
5 مطالعه ی تطبیقی پرندگان اسطوره ای در ایران و تمدن های مجاور؛ مطالعه موردی: سیمرغ و عنقا (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 10، شماره: 2
6 معرفت روحانی و رمزهای هندسی (مستخرج از رساله دکتری: تاویل رمزهای هندسی در فرهنگ و هنر اسلامی ایران) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 از فرش تا عرش (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
2 بررسی تأثیر بازاریابی مدرن بر توسعه پایدار صنایع دستی "شواهدی از گلیم گیلان" (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
3 بررسی رابطه رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری ( Q.W.L )مطالعه موردی (بافندگان فرش دستبافت شهرستان تبریز) (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
4 بررسی رابطه رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری Q.W.L (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
5 برنامه ریزی استراتژیک جهت توسعه خوشه فرش دستیاف با رویکرد ماتریسSWOT (مطالعه موردی:فرش دستباف شهر کرد) (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
6 پیامدهای ناشی از ایجاد خوشه فرش دستباف (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
7 تاریخ دیوارنگاری دوره قاجار (دریافت مقاله) اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی
8 تأویل رمز، تحقق گفتمان ازلی خدا و انسان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
9 جایگاه قبله در شرافت بخشی به آثار هنر و معماری اسلامی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
10 جلوه های بصری اصل قرآنی توحید در هنر و معماری اسلامی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
11 رمز، سر ظهور خداوند در عالم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
12 فرش عرصه ظهور شرافت هستی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
13 مطالعه تزئینات درب چوبی بناهای مذهبی مازندران (نمونه موردی: درب شرقی امامزاده ابراهیم بابلسر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هنر تبرستان
14 نقش بازاریابی هنری در گردشگری پایدار بین المللی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
15 هندسه کیهانی کعبه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
16 هندسه، رمز حقانیت عدالت خداوند در هستی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی