معتبر شریف آوا

 معتبر شریف آوا پروفسور دانشگاه دولتی باباجان غفوراف خجند، تاجیکستان

معتبر شریف آوا

Motabar Sharif Ava

پروفسور دانشگاه دولتی باباجان غفوراف خجند، تاجیکستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.