علی اکبر رامین

 علی اکبر رامین استاد علوم باغبانی، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان

علی اکبر رامین

Ali Akbar Ramin

استاد علوم باغبانی، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تأثیر شوری بر شاخص های رشد در نه پایه مرکبات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش رطوبتی و آبیاری مجدد بر تبادلات گازی برگ گیاه ماریتیغال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گوجه فرنگی رقم Chef (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
3 اثر تیمارهای متفاوت گرمادهی متناوب بر کاهش خسارت سرمازدگی پس از برداشت میوههای خیار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
4 اثر کاربرد تنک کننده های شیمیایی بر روند تغییرات فصلی غلظت عناصر پرمصرف در برگ و میوه سیب سلطانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر کاربرد خارجی گلایسین بتائین بر رشد اولیه گیاهچه ذرت شیرین تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
6 اثر کاربرد ملاتونین بر فیزیولوژی و رشد فلفل دلمه ای تحت تنش شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 اثرمراحل مختلف رسیدگی میوه در زمان برداشت، بر عمر انبارمانی میوه سیب رقم گلاب اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 بررسی اثر تیمارهای مختلف شیمیایی بر بر بهبود کیفیت پس از برداشت و ماندگاری گل بریده آلسترومریا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 بررسی اثرات شدت نور (تاریکی و روشنایی) بر عمر قفسه ای ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 بررسی تاثیر سرما دهی، خراش دهی و سطوح مختلف پلی اتیلن گلایکل برجوانه زنی بذرکرفس کوهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 بررسی تاثیر مدت زمان سرمادهی و پتاسیل های مختلف اسمزی بر شاخص های جوانه زنی بذر کرفس کوهی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 بررسی تجمع سدیم و پتاسیم در برگ و ریشه شش رقم انگور تحت شرایط شوری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 بررسی مقاومت گیاه بادمجان قلمی Solanum melongena var serpentinum به تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
14 بکارگیری روش کلروفیل فلوروسانس در تخمین ضایعات پس از برداشت محصولات باغبانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 تاثیر ترکیبات مختلف کلسیم بر برخی شاخص های موثر بر عمر پس از برداشت میوه خیار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 تاثیر سطوح مختلف خشکی بر جوانه زنی بذر و رشد رویشی خیار (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی بذور فلفل قلمی در محیط کشت این ویترو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
18 تاثیر سطوح مختلف شوری بر شاخصهای فیزیولوژیک و آناتومیک بادمجان دلمه ای رقم Black Beauty (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
19 تاثیر سطوح مختلف شوری برجوانه زنی بذر گوجه فرنگی رقم فلات Lycopersicon esculentum cv. Falaat) در کشت درون شیشه ایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
20 تاثیر سطوح مختلف هورمون NAA بر کمیت و خصوصیات مورفولوژیکی ریشه دهی در قلمه های نیمه سخت گیاه دارویی رزماری (Rosmarinus officinalis) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
21 تاثیر متیل جازمونات و سالیسیلیک اسید در افزایش تحمل به سرمای بوته های جوان فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 تاثیر متیل جازمونات و سالیسیلیک اسید در افزایش تحمل به سرمای بوته های جوان فلفل دلمه ای گلخانه ای رقم امیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
23 تأثیر 1- متیل سیکلوپروپن بر افزایش عمر گلجائی گل شاخه بریده رز رقم گراند پریکس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 تأثیر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیک ارقام انگور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 تأثیر تنظیم کننده های رشد (ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید) بر ریشه زایی ومشخصههای رشدی قلمه علفی گیاه داوودی( Chrysanthemum morifolium) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
26 تأثیر سطوح مختلف اسپرمیدین در دماهای مختلف بر روی تحمل به سرما در بوته های خیار رقم رشید در مرحله تکمیل جوانه زنی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 تأثیر سطوح مختلف شوری بر روی جوانهزنی بذر و رشد رویشی گوجه فرنگی رقم Cal-JN3 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 تأثیر شوری بر جوانه زنی و استقرار گیاه گوجه فرنگی رقم سوپر استرین- بی در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
29 تأثیر شوری بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیک دو رقم گوجه فرنگی در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
30 تأثیر شوری در سطوح مختلف بر فاکتورهای رشد در سه رقم گوجه فرنگی در شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
31 تأثیر قارچ کش تیرام وغلظت های مختلف نانو نقره بر جوانه زنی وآلودگی قارچی در بذر گیاه ماریتیغال (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
32 تأثیر متیل سیکلوپروپن بر عمر قفسه ای سیب گلاب رقم کهنز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 تأثیرتنش شوری بر جوانه زنی بذر گوجه فرنگی رقم CHEF (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 حفظ خواص کیفی میوه گوجهفرنگی رقم هدیه با استفاده از اسانس آویشن در طی دوره انبارمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
35 کاربردپوشش های خوراکی موسیلاژ کاکتوس، آلوئه ورا و آب پنیر به منظور افزایش عمر قفسه ای توت فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
36 مقایسه تبخیر وتعرق مرجع در درون و بیرون گلخانه شیشه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
37 مقایسه تحمل به خشکی بذور گوجهفرنگی و کاهو در مرحله جوانهزنی با استفاده از مانیتول به عنوان عامل تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم