سید مرتضی سقاییان نژاد

 سید مرتضی سقاییان نژاد استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

سید مرتضی سقاییان نژاد

Seyed Morteza Saghaiyan

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.