محمد حسین جعفری

 محمد حسین جعفری استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

محمد حسین جعفری

Mohammadhosein Jafari

استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتلاف و تسبیب در نظام حقوقی ایران با رویکرد تطبیقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
2 انحلال قراردادهای نفتی و آثار آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
3 بررسی انواع فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
4 بررسی ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی در قانون مدنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
5 بررسی فساد مالی و اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
6 بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی(س) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
7 تدابیر جامعه جهانی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
8 تعدیل قرارداد در حقوق ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
9 تعدیل قرارداد در حقوق کامن لا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
10 تعهدات وکیل در برابر موکل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
11 تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
12 تملک اراضی توسط شهرداری ها در پرتو عدالت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
13 حوزه مطالعه فساد اداری (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
14 داوری در پرتو عدالت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
15 دسترسی به عدالت، حق بشری زنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
16 رسیدگی دیوان عدالت اداری به تخلفات ادارات و کاهش میزان فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
17 عدالت حقوقی نسبت به زن در خانواده از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
18 عدالت در رابطه با با فرزندان نا مشروع در مقایسه با فرزندان مشروع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
19 عدالت در مسئولیت مدنی (قاعده تقصیر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
20 عقد استصناع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
21 غربال گری روش های ازدیاد برداشت نفت به لحاظ فنی و اقتصادی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
22 فروپاشی نظام خانواده دینی به دلیل عدم توجه به موانع نکاح در فقه و حقوق مدنی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی
23 فلسفه ی عدالت چند همسری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
24 قانون محکومیت مالی برای افراد متخلف و ارتباط آن درمیزان وقوع فساد (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
25 مسوولیت دولت در قبال صدور مجوز (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
26 معاملات با اسناد عادی از نگاه قوانین و مقررات ثبتی و صاحب نظران حقوق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
27 مفهوم قرارداد بین المللی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
28 مقایسه نگرش استاد مطهری و جان رولز به مفاهیم عدالت، دموکراسی و حقوق شهروندی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
29 نحوه ی تشخیص قانون صلاحیت دار در احاله مبتنی بر حقوق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
30 نظام حقوقی تکریم ایثارگران وزارت نیرو و انطباق آن با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق
31 نقش عدالت در تفسیر قانون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق