سید حسن حاتمی نسب

 سید حسن حاتمی نسب استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

سید حسن حاتمی نسب

Seyedhasan Hataminasab

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی پیاده سازی بندر خشک در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 15
2 ارزیابی دیدگاه مدیران در خصوص وضعیت شهر الکترونیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 5
3 بررسی چالش های توسعه محصول جدید در بنگاه های کوچک و متوسط؛ مطالعه موردی صنایع غذایی و آشامیدنی منتخب استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 27
4 بررسی قابلیت ها و مزایای را یا نش ابر ی در توسعه خدمات ارتباطات الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 6، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز خطر در یک شرکت فولاد آلیاژی ایران با استفاده از روش FMEA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
2 ارزیابی تاثیرعوامل آستانه تحمل مشتری بر کیفیت خدمات مشتری درتجارت b2b (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
3 ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدیزد با استفاده از روش تاپسیس (دریافت مقاله) همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
4 بررسی عوامل مدیریتی موثر برموفقیت فرآیند توسعه محصول جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)(مطالعه موردی: صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
5 بکارگیری تکنیک مطالعات عملیات و خطر در ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسک ( مطالعه موردی: نیروگاه منتظر قائم کرج ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
6 شناسایی و اولویت بندی عوامل اصلی جذب مشتری از طریق بسته بندی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
7 عوامل امنیت در زنجیره تامین، تمایل به خطرجویی و وقفه در زنجیره تامین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
8 فرهنگ سازمانی ابزاری تاثیر گذار در جهت نیل به خلاقیت و نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
9 نظام پیشنهادات، حلقه مفقوده خلاقیت و نوآوری سازمانی رویکردی مقایسه ای (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای استان یزد و شیراز) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها