افسون مهدوی

 افسون مهدوی دکتری شهرسازی، عضو کمیته علمی و رئیس پنل تاب آوری شهری دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهر

افسون مهدوی

Afson Mahdavi

دکتری شهرسازی، عضو کمیته علمی و رئیس پنل تاب آوری شهری دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برنامه ریزی راهبردی مکانیابی مسیرهای دوچرخه سواری با تاکید بر رویکرد توسعه پایدار؛ نمونه موردی: منطقه 2 شهر کرمان (دریافت مقاله) مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره: 2، شماره: 5
2 برنامه ریزی ساماندهی تراکم های ساختمانی (مطالعه موردی: ناحیه مجاور بازار کرمان) (دریافت مقاله) مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره: 1، شماره: 3
3 تدوین معیارها و شاخص های طراحی شهری گذر محلی با تاکید بر مفهوم نمونه امنیت موردی :کوچه خوشرو واقع در محله خواجه خضر (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 2
4 سنجش و مقایسه تطبیقی کیفیت سکونت در بافت های قدیم و جدید شهری (نمونه موردی بافت قدیم و جدید شهر کرمان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات استفاده از سیستم حمل و نقل هوشمند بر کاهش بحرانهای ترافیکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی
2 ارزیابی کیفیت معیارهای بازآفرینی شهری پایدار محله در محله ادیب شهر کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 ارزیابی وضعیت منابع آب زیر زمینی و خشکسالی جنوب شرق کشوربا استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS ( مطالعه موردی: استان کرمان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
4 الگوهای طراحی شهری میان افزا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 امکان سنجی تحقق پیاده راه با رویکرد توسعه ی پایدار(نمونه موردی: محور هزار و یکشب کرمان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
6 اهمیت سرزندگی به عنوان یکی از مولفه های پیاده مداری جهت طراحی در بافت های تاریخی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
7 بازخوانی باز آفرینی شهری و نقش آن در بافت های کهن شهرها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
8 باززنده سازی هویت شهری دربافت فرسوده محله ارگ کرمان بارویکرد مشارکتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
9 برامه ریزی راهبردی ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با تاکید بر بازآفرینی شهری پایدار، نمونه موردی: محله امام حسن عسکری(ع) شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
10 بررسی تاثیر روان شناسی محیطی بر الگوهای رفتاری و تحقق فرهنگ (نمونه موردی: محله ماهانی کرمان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
11 بررسی تأثیر سکونتگاه های غیررسمی بر توسعه پایدار شهری (با تأکید بر شهر زابل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
12 بررسی تأثیر گردشگری بر پویایی اقتصاد شهری (مطالعه موردی: سیستان) (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
13 بررسی تأثیر گردشگری بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: سیستان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
14 بررسی تحلیل و اولویت بندی عناصر مخرب در محلات قدیمی شهر کرمان به روش رگرسیون (دریافت مقاله) نهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
15 بررسی چگونگی توسعه گردشگری در روستاها با رویکرد گردشگری پایدار نمونه موردی: منطقه گردشگری دهبکری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
16 بررسی رویکرد زیست بوم گرایی در طراحی محلات نمونه موردی:محله زریسف کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
17 بررسی شاخصهای موثر در ارتقا امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
18 بررسی کیفی نقش مکان بر خاطرات جمعی شهروندان نمونه موردی : محله کمال آباد شهر رفسنجان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 بررسی کیفیت حمل و نقل درون شهری بر پایه شاخصهای رشد هوشمند(مورد مطالعه: مناطق شهر کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
20 بررسی وارزیابی عوامل موثر بر هویت شهری (هویت موجود در بازار های اسلامی ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
21 بررسی وضعیت واحدهای آموزشی شهرکرمان جهت استفاده پدافندغیرعامل درشرایط بحران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
22 برنامه ریزی راهبردی با رویکرد شهر خلاق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
23 برنامه ریزی راهبردی با رویکرد شهر خلاق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
24 برنامه ریزی و توسعه مبتنی بر الگوی حمل و نقل عمومی محور در بافت قدیم کرمان (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
25 تاثیر عوامل کالبدی بر ارتقا حس سرزندگی افراد در پارک شهری با مفهوم طراحی شهری_اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
26 تاثیر معیارها و شاخص های تاثیر گذار بر ساماندهی سیمای شهر (نمونه موردی: منطقه 2 شهر کرمان) (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
27 تحلیلی بر وضعیت حد فاصل تقاطع خیابانهای ویلا و حمزه تا هزار و یکشب در شهر کرمان جهت طراحی پیاده راه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،گردشگری و توسعه پایدار
28 تدوین اصول و معیارهای بازطراحی گذرهای بافت قدیم شهر کرمان با تاکید برپیاده مداری (مطالعه موردی: محدوده بین خیابان شریعتی و بازار قدیم) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
29 تدوین معیارها و شاخص های طراحی شهری گذر محلی با تاکید بر مفهوم نمونه موردی :کوچه خوشرو واقع در محله خواجه خضر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
30 تدوین معیارها و شاخص های طراحی شهری گذر محلی با تاکید بر مفهوم هویت (نمونه موردی : کوچه خوشرو واقع در محله خواجه خضر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
31 تدوین معیارهای ارزیابی منظر شهری در فضای زیر پل های شهری (نمونه موردی:پل 9 دی کرمان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 تدوین معیارهای موثر بر افزایش حضور پیاده گردشگران در بافت های شهری(نمونه موردی: معابر حاشیه ی بازار قدیم کرمان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
33 تدوین معیارهای موثر بر کارایی فضاهای گمشده با تاکید بر ارتقا منظر شهری (نمونه موردی: پل 9 دی کرمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
34 توسعه پایدار شهری با مدیریت شهری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
35 توسعه پایدار شهری ونقش آن در طراحی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
36 توسعه گردشگری جهت ارتقاکیفیت محیط شهری باحفظ وتقویت رویکردتاریخی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
37 جهانی شدن شهرها و شهر ایرانی- اسلامی فرصتها و تهدیدها (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
38 خیابان پایدار، حلقه گمشده شهرهای امروزی (بررسی اصول و معیارهای طراحی خیابان با رویکرد توسعه پایدار شهری) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
39 راهکارهای طراحی شهری موثر بر ارتقای کیفیت محیط بافت های تاریخی مطالعه موردی (محله خواجه خضر شهر کرمان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
40 رویکرد مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
41 ساماندهی کالبدی منطقه 1 زابل با رویکرد ارتقاء کیفیت محیط (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
42 ساماندهی کالبدی منطقه 1 زابل با رویکرد ارتقاء منظر شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
43 سنجش و ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی بافت فرسوده شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: محله ناصریه شهر کرمان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
44 طراحی پیاده راه حد فاصل تقاطع خیابانهای ویلا و حمزه تا هزار و یکشب در شهر کرمان به منظور ارتقای سرزندگی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،گردشگری و توسعه پایدار
45 طراحی خیابان های شهری با تاکید بر خلق مکان های خاطره انگیز (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
46 طراحی خیابان های شهری با تاکید بر خلق مکان های خاطره انگیز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
47 طراحی شهری با محوریت سرزندگی(نمونه موردی خیابان طالقانی جیرفت) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
48 طراحی شهری پیاده راه با تاکید برحس تعلق (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
49 طراحی شهری شهرک پدر شهر کرمان در راستای ارتقای امنیت محیطی با رویکرد cpted (پیشگیری از جرم با استفاده از طراحی محیطی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
50 طراحی شهری فضاهای گمشده زیر پل های شهری (نمونه موردی:پل 9 دی کرمان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
51 طراحی شهری مرکز محله بازارعزیز کرمان با تاکید بر رویکرد بازآفرینی پایدار شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
52 فرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن شهرهابا تاکید بر شهر ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
53 مقایسه تطبیقی سرمایه اجتماعی در محلات قدیم و جدید کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
54 نقش امنیت در میزان حضور شهروندان در فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
55 نقش باز آفرینی شهری در طراحی بافت کهن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
56 نقش زمینه گرایی در طراحی منظر ورودی شهرها (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران