دکتر محمد سپهری

دکتر محمد سپهری استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر محمد سپهری

Dr. Mohammad Sepehri

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امویان در بستر مشروعیت دهی مرجئه (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 12
2 بازتاب شریعتمداری حاکمان تیموری در عملکرد محتسبان این عصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 11، شماره: 41
3 بازخوانی مفهوم توسعه اجتماعی در نظام سیاست گذاری نبوی با تکیه بر جایگاه زنان در مدینه (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 21، شماره: 3
4 بررسی زمینه های پویایی جایگاه اجتماعی ایرانیان در عصر اول عباسی (۱۳۲-۱۷۰ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 12، شماره: 47
5 بررسی شخصیت و عملکرد رهبران تمدن ساز جهان اسلام (مطالعه موردی امام هادی رسی پایه گذار تمدن زیدی در یمن) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای تمدنی انقلاب اسلامی دوره: 2، شماره: 1
6 بررسی مقایسه ای جایگاه اهل بیت (ع) در آثار مورخان مذاهب اسلامی، به ویژه در قرون اولیه هجری (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 9، شماره: 17
7 بررسی و نقد کتاب تاریخ نگاری الصحیح من سیره النبی الاعظم (ص) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 15، شماره: 35
8 تاثیر پذیری امویان از فرهنگ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 2
9 تاریخ قرآن نویسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم دوره: 1، شماره: 1
10 تاریخ‌نگاری دورۀ سامانیان (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 1
11 تبیین جامعه شناختی دلایل پیوستن طبقات اجتماعی به جنبش علویان طبرستان با تاکید بر نظریه محرومیت نسبی رابرت گر (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
12 جایگاه فرهنگی و ادبی حزین لاهیجی در ارتقای سطح فرهنگی دوران صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
13 جایگاه ملا عبدالرزاق فیاض لاهیجی در توسعه دانش کلامی و فلسفی عصر صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
14 جایگاه و کارکرد مدرسه بیهقیه در نظام آموزشی دوران اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 53، شماره: 1
15 زمینه اجتماعی سقوط بغداد و انقراض خلافت عباسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
16 شاخصه های طبقات اجتماعی در عصر آل بویه (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 11، شماره: 25
17 شیعه امامیه و جریان های سیاسی فکری جامعه اسلامی از روزگار امام جواد(ع) تا غیبت صغری(۲۲۱ - ۲۵۶) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 13، شماره: 48
18 علوم حدیث در ربع نیشابور طی چهار سده نخستین اسلامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 24، شماره: 64
19 ماهیت مشروعیت سیاسی ساسانیان در تاریخ نگاری یعقوبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 18، شماره: 71
20 موضع اخماس بصره در دو جنگ جمل و صفین در خلافت علی بن ابیطالب(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 1
21 نقد تاریخ نگاری دوره آق قویونلو (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 1
22 نقش علما و دانشمندان شیعه در تحولات فرهنگی و اجتماعی منطقه قزوین (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 18، شماره: 72
23 نقش موالی ایرانی در ظهور اندیشه های فرهنگی در بصره (دو سده اول ه.ق.). (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی فرآیند نفوذ و گسترش تاریخی تشیع در ایران تا قرن سوم و چهارم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
2 تاثیرنهادوقف مذهبی در تمدن اسلامی با تاکیدبراوقاف مذهبی گیلان دردوره صفویه 907-1135 و پس از آن 1179 ه ق. (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف
3 نظارت مبتنی بر عدالت در سیره مدیریتی پیامبر اعظم (ص) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»