سعید راسخی

 سعید راسخی استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

سعید راسخی

Saeed Rasekhi

استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون حباب های چندگانه در بازار ارز ایران: کاربردی از آزمون های ریشه واحد RTADF (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
2 آزمون درون زایی حمایت با تاکید بر انواع تجارت درون صنعت:یک مطالعه موردی برای صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 55
3 آزمون فرضیه کارایی بازار ارز : مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 19، شماره: 4
4 آیا نوسانات بازار نفت دارای حافظه بلند مدت است (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 1
5 اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز: شواهدی از رگرسیون انتقال ملایم STR (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
6 اثر بیمه صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 32، شماره: 2
7 اثر تجارت درون صنعت بر توزیع درآمد:یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 12، شماره: 1
8 اثرنامتقارن نرخ ارز ونوسان آن برصادرات غیرنفتی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 7
9 Modified R/S and DFA Analyses of Foreign Exchange Market Efficiency under Two Exchange Rate Regimes: A Case Study of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 57
10 The Effect of Foreign Direct Investment on Employment in Tourism Industry: A Case Study of Selected Countries (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 3، شماره: 9
11 بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر بازدهی دارایی ها در چهارچوب یک مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر مصرف (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
12 بررسی تقاضای مواد غذایی مشمول یارانه در مناطق شهری ایران با استفاده از مدل AIDS به منظور اولویت بندی تخصیص یارانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 39
13 پویایی رابطه ریسک- بازده در بازار سهام ایران: شواهد جدید با به کارگیری الگوی GARCH-JUMP (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 66
14 تبیین ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد دیماتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 5، شماره: 4
15 تحلیل اثر رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی در کشورهای صادرکننده سوخت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 7، شماره: 28
16 تحلیل تجربی نوسانات و کارایی اطلاعاتی بازار سهام مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 40
17 عوامل تعیین کنده خاص صنعت انواع تجارت درون صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 10، شماره: 34
18 عوامل تعیین کننده خاص کشوری تجارت درون صنعت IIT در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 4، شماره: 11
19 عوامل موثر بر تقاضای گردشگری کشورهای حوزه دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 12، شماره: 38
20 فرضیه تعدیل آرام:یک مطالعه موردی برای صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون اثر آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش های اقتصاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
2 اثر بهره وری کل عوامل تولید بر تجارت درون صنعتدارویی کشورهای منتخب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
3 اثر فضای کسب وکار برکارآفرینی : یک مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه منتخب شامل ایران (دریافت مقاله) همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار
4 اثرمشارکت بر توسعه اقتصادی با تاکید بر انسجام اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
5 ارزیابی خانواده مدل های GARCH در پیش بینی نوسانات بازار سهام (مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
6 اندرکنش سازه - خاک تحت بارگذاری لرزه ای ایستگاه مترو (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
7 Country-specific Determinants of Intra Industry TradeTypes of Agricultural Sector in Selected DevelopingCountries (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی
8 Introduction and investigation of the Top scoring pair method by detecting the efficiency of drug in breast cancer (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
9 برآورد و بررسی میزان تجارت درون صنعت در گروه محصولات کشاورزی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
10 بررسی نقش فاصله جغرافیایی و اقتصادی در انتخاب بازار هدف محصولات پلیمری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
11 تاثیر قیمت نفت و نوسانات آن بر رشد اقتصادی کشور ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
12 رقابت پذیری بین المللی صنعت داروی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
13 نقش درجه باز بودن تجاری در تاثیر سیاستهای پولی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری