بهزاد سلمانی

 بهزاد سلمانی دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

بهزاد سلمانی

Behzad Salmani

دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Advance Vector Control on Based Energy Shaping for control in Wide Speed Range and Quicker Dynamic Response (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 3، شماره: 6
2 ارزیابی اثربخشی درمان فراشناختی در باورهای فراشناختی، فرانگرانی، و علایم و نشانه های بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر(GAD) (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 5
3 اهمیت رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد اقتصادی :مورد کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 19، شماره: 4
4 بررسی اثر القایی تعداد پزشکان و تخت های بیمارستانی بر مخارج سلامت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
5 بررسی اثر شوک های تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجیدر کشورهای منطقه منا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 21، شماره: 8
6 بررسی اثر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 39
7 بررسی امکان تشکیل منطقه بهینه پولی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) با استفاده از تکنیک خوشه بندی فازی و خوشه بندی سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 1
8 بررسی تاثیر پس انداز بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 3
9 بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
10 بررسی تاثیر نرخ پس انداز بر تراز تجاری ایران، کاربرد رهیافت رگرسیون فازی و خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
11 بررسی توان جذب فناوری در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 39
12 بررسی عوامل اقتصادی موثر بر نفوذ اینترنت در ایران با استفاده از رگرسیون فازی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 3
13 بررسی نقش مالکیت بانک ها در اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 34
14 تاثیر فساد اداری بر نرخ پس انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه ی MENA رهیافت داده های تابلویی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
15 تاثیر نابرابری درآمد بر مصرف بخش خصوصی مطالعه موردی کشورهای منطقه منا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 34
16 تاثیرسلامت بردرآمد سرانه، مطالعه موردی: کشورهای با سطح درآمدمتوسط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 20
17 تعیین کننده های فشار بازار ارز تحت نظام های متفاوت ارزی: رویکرد متوسط گیری بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
18 مقایسه کارآمدی رفتار درمانی شناختی با یا بدون تکنیک های فراشناختی و زولپیدم 10 میلی گرم بر شناخت ها و فراشناخت های ناکارآمد در افراد مبتلا به اختلال بی خوابی مزمن: طرح تک موردی چند خط پایه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 35
19 نشانگان شناختی/ توجهی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان: فرآیندهای فراتشخیصی یا وابسته به تشخیص در اختلال های خلقی و اضطرابی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 3
20 نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون فرضیه پناهگاه آلایندگی: رویکرد همانباشتگی پانلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
2 اثر توسعه اینترنت بر تجارت بین الملل کالا و خدمات (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
3 Reduce the current ripple of the PMSM with the vector control method based on anti-saturation than the sensorless vector control method (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
4 The Effect of the Internet on International Trade in Services: Developing Countries’ case study (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه با رویکرد بر امنیت ECDC2013
5 بررسی اثر سرمایه فکری بررفتار صادراتی بنگاههای صنعتی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
6 بررسی اهمیت نسبی مولفه های نهادی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (مقایسه تطبیقی کشورهای نفتی وغیر نفتی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
7 بررسی تاثیر سرریز فناوری بر ارزش افزوده بخش نفت و گاز ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
8 بررسی تأثیر توسعهی سیستمهای اطلاعاتی مدیریت بر بهبود فرآیندتصمیمگیری شرکتهای تولیدکننده بتن آماده استاندارد استان تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
9 بررسی رابطه بین شهرنشینی، مصرف انرژی و تولید دی اکسید کربن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
10 بررسی رابطة تقاضای واسطهای انرژی با رشد اقتصادی در ایران ( 1346-1383) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
11 بررسی روشهای حفاظت کالبدی ازساختمان ها و محوطه های باز به منظور مقاومت انفجاری ازمنظر دانش پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
12 بررسی همگرایی سطح قیمتها در صنعت مسکن بیناستانهای ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
13 تاثیر پول الکترونیکی بر عرضه و تقاضای پول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تجارت الکترونیک
14 تأثیر افزایش سرمایهگذاری در بخش R&D در پیشبرد اهداف اقتصادی با رویکرد تحلیلی-تطبیقی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
15 تحلیل فرصت ها وچالش های گردشگری خارجی در استان لرستان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان
16 مروری بر روشهای ارزیابی زیرساختهای تجارت الکترونیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
17 معیارهای پیشنهادی برای اندازه گیری تجارت الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تجارت الکترونیک
18 یافته ای جدید از اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران: رویکرد رگرسیون انتقالی ملایم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد