دکتر کیومرث شهبازی

دکتر کیومرث شهبازی استاد دانشگاه ارومیه

دکتر کیومرث شهبازی

Dr. Kiomars Shahbazi

استاد دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اتخاذ استراتژی مبتنی بر همکاری در بازارهای مالی بین الملی و تاثیر آن بر صلح: کاربرد نظریه بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 3، شماره: 8
2 ارزیابی روند کارایی محصولات شرکتهای بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (مورد مطالعه: رشته های بیمه آتش سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 33، شماره: 4
3 ارزیابی نقش مشوق های مالیاتی شرکت های تجاری و تاثیر آن بر اقتصاد منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 36
4 اقتصاد صنعتی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی ادوار تجاری با تاکید بر اعتبارات بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 2، شماره: 4
6 بررسی تاثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 4
7 بررسی رابطه علی آموزش اقتصاد با سواد مالی، مهارت های تصمیم گیری و قصد کارآفرینی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 25، شماره: 97
8 بررسی رابطه ی بین استمرار و تنوع جغرافیایی صادرات با تنوع نوآوری، مطالعه ی موردی: شرکت های کوچک و متوسط استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 7، شماره: 23
9 بررسی رفتار صادرکنندگان جدید در بازارهای صادراتی با تاکید بر نقش تجربه صادراتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 6، شماره: 19
10 بررسی رفتار کیفیت سود در چرخه‎های تجاری با استفاده از روش رگرسیونی انتقال ملایم پانلی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 25، شماره: 1
11 بررسی روندهای تصادفی مشترک بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای سهام شرکای اصلی تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 19، شماره: 2
12 بررسی عوامل موثر در انتشار آلودگی هوا در کشورهای حوزه دریای خزر: رهیافت مدل دوربین فضایی تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 1
13 بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو): رهیافت اقتصادسنجی فضایی تابلویی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 19، شماره: 74
14 تاثیر آستانه ای افزایش صادرات بر شدت انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 21، شماره: 81
15 تاثیر آستانه ای بدهی های دولتی بر مصرف بخش خصوصی درکشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 13، شماره: 3
16 تاثیرآستانه ای توسعه مالی بررشداقتصادی درکشورهای D-8 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 12
17 تاثیرتمرکز صنعتی و نابرابری های آموزشی بر بهره وری نیروی کار واحدهای صنعتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 2، شماره: 4
18 تحصیل سهام و مالکیت بنگاه دیگر (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
19 تحلیل چندبعدی از نرخ ارز و نااطمینانی آن در پویایی رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 56، شماره: 2
20 تحلیل رابطه متقابل بین کارگر و کارفرما در بازنشستگی تشویقی بازی های پویا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 19
21 تحلیل فضایی اثر تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 20، شماره: 2
22 ترکیب بهینه تولید الکتریسیته با لحاظ نااطمینانی: مطالعه موردی نیروگاه های استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 6، شماره: 2
23 تمرکززدایی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
24 تنوع در تولید (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
25 تولید، بیکاری و قانون اوکان: شواهدی از استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 9، شماره: 1
26 رابطه بین توسعه بیمه های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 3
27 رابطه متقابل نوآوری و صادرات در بنگاه های کوچک و متوسط: کاربرد تحلیل تناظر چندگانه و مدل معادلات ساختاری تعمیم یافته (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 22، شماره: 88
28 رویکرد رگرسیون چندک در بررسی تاثیر شوکهای قیمت نفت بر نرخ ارز کشورهای منتخب عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 5، شماره: 4
29 شکاف قیمت-هزینه (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
30 طبقه بندی استاندارد صنایع (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
31 عوامل موثر بر استفاده از اینترنت در بین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های غرب کشور (ارومیه، کردستان، رازی کرمانشاه، بوعلی همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 12
32 کاربرد الگوریتم دایکسترا در مسیریابی مصرف کنندگان و روش حداقل مربعات فاصله در مکان یابی بنگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 3، شماره: 7
33 کارتل (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
34 کارتل بین المللی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
35 مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 2، شماره: 4
36 مطالعه تاثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 2، شماره: 7
37 مقررات زدایی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
38 مکان یابی بنگاه ها در صورت وجود انواع مصرف کنندگان (باتجربه و بی تجربه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 1
39 مکان یابی نمایندگی های فروش در مدل با خیابان های برابر (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 3
40 نشانه و برچسب تجاری (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
41 نقش ادوار تجاری در تعیین مقدار ضریب فزاینده سیاست مالی (با تاکید بر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم) مطالعه موردی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 17، شماره: 63
42 ورود به بازار کالاها و خدمات مکمل در یک کشور خارجی با وجود اثرات شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 54، شماره: 4
43 ورود به بازار کالای با کیفیت پایین توسط تولیدکننده برند با کیفیت بالا(رویکرد تئوری بازی ها) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 3، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تمرکز جغرافیایی در استانهای کشور ایران با استفاده از شاخص های فضایی (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصاد مقاومتی
2 ارزیابی توانمندی مالی شرکت مخابرات ایران قبل و بعد از خصوصی سازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
3 بررسی تاثیر افزایش قیمت جهانی نفت بر ارزش افزوده بخش تعاون در ایران رهیافت آزمون کرانهها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
4 بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار صىایعایران (با استفاده از رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
5 بررسی تأثیر کارایی نظام بانکی بر عملکرد اقتصادی مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 بررسی رابطه بین مصرف فرآورده های نفتی و تولید ناخالص داخلی در استانهای کشور (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انرژی
7 بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری نیرویکار صنایع ایران (با استفاده از رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
8 بررسی کارایی صادرات در بنگاههای دارای مقیاسکوچک و متوسط ( SMEs ) بین استانهای ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
9 حق مالکیت و حقوق شهروندی در شهرداریهای استان آذربایجان غربی؛ با تاکید بر دادههای تابلویی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی
10 رابطه فعالیت های پرورشی برمیزان باورهای دینی دردانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهرستان دلفان درسال تحصیلی 93-94 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
11 کاربرد نظریه بازی در تحلیل رقابت بین سازمان صدا و سیما و شرکتهای مخابراتی در خصوص پخش پیامهای بازرگانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
12 مکانیابی نمایندگیها در مدل با خیابانهای برابر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران