امیر سماواتی پیروز

 امیر سماواتی پیروز استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

امیر سماواتی پیروز

Amir Samavati piroz

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پاس خهای نظام حقوقی ایران به جرایم انتخاباتی (دریافت مقاله) همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی
2 بررسی سیاست جنایی نظام حقوقی ایران در خصوص جرایم انتخاباتی رای دهندگان (دریافت مقاله) همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی
3 پیشگیری از بزه دیدگی ناتوانان ؛ پایان سکوت حقوق کیفری (دریافت مقاله) همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی
4 پیشگیری از خشونت علیه ناتوانان با نگاهی به آسیب های اجتماعی ناشی از ایدز؛ حساس سازی حقوق کیفری (دریافت مقاله) همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی
5 توبه از منظر قانون مجازات اسلامی 1392 تاسیسی اسلامی در محاق چالشهای تقنینی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ (کتاب کلیات)
6 چالش های حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی و ارایه راهکارهای تعدیل آن (مطالعه موردی کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی
7 رهیافتی نو به مسئولیت جزایی تیم پزشکی در جراحی روباتیک در پرتو قانون مجازات اسلامی 92 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ (کتاب کلیات)
8 سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم انتخاباتی با تاکید بر فضای مجازی (دریافت مقاله) همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی
9 سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم ویژه متصدیان امر انتخابات (دریافت مقاله) همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی
10 قتل عمد با عدول از مراتب دفاع، سلطه مطلق یا حقی مقید برای مدافع (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب قصاص)
11 نقدی پیرامون منشاء اشتباه در هویت در قتل عمد ؛ اشتباه کردن یا به اشتباه انداختن قاتل (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب قصاص)
12 نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری (دریافت مقاله) همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی
13 نقش سیاست جنایی در پیشگیریی از جرایم و تخلفات انتخاباتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی ومشاوره خانواده استان البرز