امیر خواجه زاده

 امیر خواجه زاده عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

امیر خواجه زاده

Amir Khaje zade

عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 1، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بایسته های فقهی و حقوقی تجویز اجاره اموال وقفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها
2 بررسی حقوقی کاربرد علامت تجاری در حقوق ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی حقوق شهروندی
3 بررسی حقوقی کاربرد علامت تجاری در حقوق ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند
4 بررسی ضوابط حاکم بر حل و فصل اختلافات ناشی از ثبت علایم تجاری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
5 تجارت جهانی با فارکس (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
6 حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
7 حق تقدم از اجرا احکام مدنی و دیدگاه حقوقدانان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
8 حق تقدم ضوابط و اثار آن در احکام اسلامی با نگاهی به اجرای احکام مدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
9 ضمانت اجرای ناشی از ثبت علایم تجاری متعلق به غیر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
10 طرح دعوای مجدد درقرارهای ابطال دادخواست ردوعدم استماع دعوا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
11 قرارهای ابطال دادخواست دررویه قضایی دادگستری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
12 قرارهای ابطال دادخواست رد و عدم استماع دعوا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
13 قلمرو مسیولیت قراردادی و قهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها
14 کاربرد مدل SWAT در تعیین سهم بار نیتروژن و فسفر زیرحوضه های مخزن سدسیمره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
15 مسولیت مدنی قاضی بر مبنای قانون موضوعه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها
16 مسیولیت کارگر در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها
17 مسیولیت مدنی حوادث رانندگی بر مبنای فرض تقصیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها
18 مسیولیت مدنی دولت ها در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها
19 مصادیق اختلافات ناشی از ثبت علایم تجاری در حقوق ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
20 موارد صدورقرارهای ابطال دادخواست ردوعدم استماع دعوا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
21 نگاهی بر نام و علامت تجاری و آثار حقوقی مترتب بر تمیز این دو (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران