حمیدرضا پوررضا

 حمیدرضا پوررضا گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

حمیدرضا پوررضا

Hamid Reza Pourreza

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Automatic Detection of Microaneurysms in Color Fundus Images using a Local Radon Transform Method (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 1
2 اثرات دما، سرعت جابه جایی هوا و تابش مادون قرمز بر سینیتیک خشک کردن و برخی ویژگیهای کیفی زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری های نوین غذایی دوره: 7، شماره: 1
3 Designing Optimized Scheduling QoS-Aware RPL for Sensor- Based Smart Grid Communication Network (دریافت مقاله) مهندسی کامپیوتر و دانش دوره: 1، شماره: 1
4 Quality Assessment Based Coded Apertures for DefocusDeblurring (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم‌های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 4، شماره: 2
5 تحلیل میزان حساسیت جهتی تبدیل موجک در شناسایی هوشمند بافت خرابی های روسازی آسفالتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
6 تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Iterative Geometrical Noise Cancellation Approach to Closed-form Camera Pose Estimation (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
2 ارزیابی کیفی بذر گندم با استفاده از ویژگی های مورفولوژیک و آنالیز تصاویر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
3 استخراج سطح مقاطع عروق لایه ی کروئید در تصاویرEDI-OCT با استفاده از کانتورهای فعال (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
4 استفاده از متد Retinex جهت بهبود قطعه بندی رگ های خوبی در تصاویر شبکیه چشم (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
5 الگوریتم کلاس بندی وفقی تفاضل پیکسلها، برای بکارگیری در تخمین حرکت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 Camera Pose Estimation in Soccer Scenes Based on Vanishing Points and its Application in Virtual Advertisement Insertion (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
7 Event Detection and Automatic Summarization in Soccer Video (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
8 Eye Detection in Color Images (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
9 Offline Handwritten Signature Identification and Verification Using Contourlet Transform and Support Vector Machine (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
10 Offline Handwritten Signature Identification using Grid Gabor Features and Support Vector Machine (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
11 Retinal Vessel Segmentation Using Color Image Morphology and Local Binary Patterns (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
12 The Study and Analysis of Effective Parameters on Camera Pose Estimation Process for Virtual Studio (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
13 بهبود تشخیص میکروانوریسم در تصاویر شبکیه با استفاده از شبکه عصبی پیچشی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2017)
14 بهبود تفکیک رگ های خونی در تصاویر شبکیه با استفاده از متد Retinex (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
15 بهبود تفکیک شریان و ورید در تصاویر شبکیه چشم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
16 بهبود و تسریع شناسایی چهره با استفاده از فاصله همسایگی فراکتالی همراه با استخراج فازی لبه تصویر (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
17 ترفیع تصویر دوبعدی به سه بعدی در حوزه جهت برای استخراج رگ های خونی شبکیه چشم (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
18 تشخیص پوست براساس یادگیری تقویتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
19 جداسازی تصاویر ترکیبی غیرخطی مبتنی بر روش ICA غیرخطی (MISEP) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
20 جداسازی تصاویر ترکیبی غیرخطی مبتنی بر روشICAغیرخطی (MISEP) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
21 حذف مو از تصاویر ملانوما با استفاده از تبدیل هاف تصادفی و منحنی بزیئر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش
22 دسته بندی گوجه فرنگی با استفاده از MLP، SVM و LVQ (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
23 راهکاربرپایه محاسبات نرم برای شناسایی اگزودیت ها ماده مترشحه درتصاویرشبکیه چشم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
24 ردیابی سه بعدی اشیایی صلب به کمک یک دوربین و بررسی اثر عوامل خطا (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
25 رله میکروپروسسوری حفاظت ترانسفورماتور قدرت سه فازه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
26 روش تشخیص و شناسایی عدد از تصاویر گوناگون به کمک سیستم فازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
27 سیستم شناسایی دیداری- شنیداری گفتار برپایه مدل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
28 سیستم های تحلیل معنایی ویدیو ازدیدگاه کاربردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
29 شناسایی امضای دستنویس با استفاده از موجک Gabo (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
30 شناسایی علایم ایستای دست با استفاده از ویژگی های مبتنی بر نمایش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
31 شناسایی مو در تصاویر ملانوما با استفاده از تبدیل رادون مبتنی بر هاف تصادفی و منحنی بزییر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
32 طبقه بندی بافت مستقل از دوران و مقیاس با استفاده از تبدیل Curvelet (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
33 طراحی و ساخت یک سیستم تجاری برای آشکارسازی وشمارش خودرو با استفاده از فناوری پردازش تصاویر ویدیویی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
34 طراحی یک سیستم هوشمند خودکار به منظور شناسایی و طبقه بندی اختلالات کیفیت توان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
35 فشرده سازی تصاویر شبکیه با استفاده از روش بازنمایی تنک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
36 کالیبراسیون دوربین در زمین فوتبال با استفاده از الگوریتم Simulated Annealing (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
37 کنترل کیفیت فرآیند و فرآورده های غذایی با استفاده از سیستمهای بینایی کامپیوتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
38 لبه یابی تصاویر رنگی به روش برداری درفضای رنگ YUV (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
39 مروری بر تکنولوژی های ارزیابی خودکار خرابی های روسازی بر پایه سیگنال های دوبعدی و سه بعدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
40 نقش سازمانهای غیردولتی ( N.G.O) درانجام مسیولیت پذیری در مسیولیت های زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
41 نقش هیئت مدیره در ارتقا ء فرهنگ اخلاق سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در اخلاق وتربیت،مناسبات دین و روانشناسی
42 یک سیستم آشکارسازی خودرو مقاوم در برابر تغییرات نور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات