مریم بیرانوندزاده

 مریم بیرانوندزاده مدیر داخلی فصلنامه

مریم بیرانوندزاده

Maryam Beyranvand zade

مدیر داخلی فصلنامه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تطبیقی سطوح توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی شهرستانهای گیلان و گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 2
2 ارزیابی راهبردهای استراتژیک توسعه اکوتوریسم با استفاده از مدل SWOT و ماتریس QSPM، مطالعه موردی: منطقه گریت-استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 2
3 ارزیابی رضایتمندی ساکنان بافت های فرسوده از شاخص های کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 6
4 ارزیابی سطح توسعه بهداشتی و درمانی شهرستان های استان کرمانشاه با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 2
5 ارزیابی میزان تحقق کاربری زمین در طرح های توسعه شهری با تأکید بر کاربری فضای سبز (مطالعه موردی: شهر دورود) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 1، شماره: 1
6 ارزیابی میزان رضایت شهروندان از اجرای طرح مسکن مهر در شهر خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 4
7 ارزیابی و رتبه بندی توزیع فضایی شاخص های خدمات شهری در سطح شهرستان های استان گیلان (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 1
8 اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری روستایی از منظر آمایشسرزمین، مطالعه موردی: روستای گایکان (شهرستان الیگودرز) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 1، شماره: 2
9 بررسی ابعاد و پیامدهای اجتماعی موثر بر توسعه صنعت گردشگری در محور گردشگری خرم آباد- پلدختر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 3
10 بررسی مناسب سازی فضاهای عمومی شهر کوه دشت جهت استفاده جانبازان و معلولان و ارایه راه کارهای بهینه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 2، شماره: 5
11 بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 2
12 بررسی وضعیت شاخص های اثرگذار بر توسعه گردشگری روستایی در استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 2، شماره: 2
13 پیامدهای فضایی توسعه صنعت گردشگری و سیاست های نوسازی و بهسازی در بافت تاریخی باغشهر میبد با تأکید بر عوامل کالبدی- محیطی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 1، شماره: 1
14 پیامدهای کالبدی – فضایی مشارکت روستاییان در اجرای طرح های توسعه روستایی، با تاکید بر طرح های عمرانی دولت (مطالعه موردی: دهستان کوهدشت جنوبی شهرستان کوهدشت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 2، شماره: 4
15 تاثیر فضای مجازی در ترویج ارزش های فرهنگی، مورد پژوهی: استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
16 تحلیل پایداری اقتصادی محلات شهری کرمانشاه (مطالعه موردی: محله جوانشیر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 11
17 تحلیل ساختار فضایی-کالبدی بافت مرکزی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 1، شماره: 3
18 تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای کشت گلخانه ای در توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان پاکدشت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 7
19 تحلیل و اولویت بندی راهبردهای امنیت محیطی فضاهای شهر زابل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 13
20 چشم انداز مطلوب نظام اسکان سکونتگاههای روستایی مستقر در دریاچه سد سیمره مورد: دهستان زیرتنگ (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 6
21 رتبه بندی محلات شهری از لحاظ میزان مشارکت زنان در امور مدیریت محله ای (نمونه موردی: منطقه 20 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 2
22 رتبه بندى عوامل هویت بخش بافت تاریخى شهر خرم آباد با استفاده از تکنیک هاى (AHP وTopsiss) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 6، شماره: 11
23 رویکرد تحلیلی بر مناسب سازی فضاهای شهری دوستدار کودک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 10
24 سنجش میزان توسعهیافتگی شهرستانهای استان مازندران از لحاظ شاخصهای بهداشتی- درمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 10
25 سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری های استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
26 سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه ۱۰ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 8
27 مبلمان شهری، مفاهیم و جایگاه آن در فضاهای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 5
28 مکان یابی عرصه های مناسب توسعه ورزشی شهر گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 3
29 موانع مشارکت شهروندان در زیباسازی محیط شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 3
30 نقش پایداری درآمد شهرداریها بر توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهرکوهدشت) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 1
31 نقش سرمایه اجتماعی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله چمران، شهر زاهدان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 11
32 نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: سکونتگاه های شهری و روستایی منطقه عسلویه) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 19
33 واکاوی فضایی احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد زیست محیطی توسعه پایدار در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
2 ارائه الگوی شهر ایمن با رویکرد پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
3 ارزیابی اثرات صنعت توریسم درتوسعه پایدارباتاکید براکوتوریسم نمونه موردی روستای گلیان شهرستان شیروان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
4 ارزیابی تقاضای گردشگری دراستانمازندران باتاکید برشهرستان چالوس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
5 ارزیابی توان اکولوژیک توسعه فضا یی منطقه طارم، استان زنجان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
6 ارزیابی روند توسعه فیزیکی- کالبدی شهرهای صنعتی حاشیه خلیج فارس (مطالعه موردی: شهر ساحلی عسلویه) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
7 ارزیابی روند توسعه فیزیکی- کالبدی شهرهای صنعتی حاشیه خلیج فارس (مطالعه موردی: شهر ساحلی عسلویه) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
8 استفاده از توانهای بالقوه مناطق جهت توسعه گردشگری نمونه موردی: شهر جاجرم (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
9 الزامات و ضرورت توجه به مقوله آمایش فرهنگی در فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
10 امنیت در فضاهای شهری با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
11 اولویت بندی سطوح توسعه روستایی: مطالعه موردی: استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
12 بازارچه های مرزی و مکان یابی نامناسب آن ها در شهرها مورد: بازارچه مرزی شهر پاوه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
13 بازارچه های مرزی و مکانیابی نامناسب آنها در شهرها (مورد : بازارچه مرزی شهر پاوه (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
14 بررسی تاثیرات اقلیمی بر معماری بومی سواحل جنوبی ایران: بندرعباس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
15 بررسی تاثیرات مدرنیست و پست مدرنیست در جغرافیا ، شهر سازی و برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
16 بررسی خصوصیات اقلیمی ساختمان در شهر خرم آباد براساس الگوی ماهانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
17 بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با تاکید بر جایگاه شهرستان جاجرم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
18 بررسی دلایل عدم مشارکت شهروندان با شهرداری خرم آباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
19 بررسی راهکارهای احیاء و ترویج ورزش های بومی - محلی استان لرستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
20 بررسی ساختار گردشگری در منطقه اورامانات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
21 بررسی سلسله مراتب شهری استان خراسان رضوی حاکمیت نخست شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
22 بررسی قابلیت های سرمایه گذاری در مناطق روستایی و عشایری استان لرستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
23 بررسی قابلیت های گردشگری در استان لرستان، مطالعه موردی: روستای ایستگاه بیشه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
24 بررسی مقایسه ای بین جایگاه شهروند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
25 بررسی مناسب سازی فضاهای عمومی شهر کوهدشت جهت استفاده جانبازان و معلولان و ارائه راهکارهای بهینه سازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
26 بررسی مولفه های گردشگری پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
27 بررسی مولفه های مناسب سازی در فضاهای عمومی شهر بروجرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
28 بررسی و ساماندهی بخش مرکزی شهر زابل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
29 بررسی و شناسایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی شهر جوانرود با تاکید بر حرکات دامنه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
30 بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی سکونتاه غیررسمی محله گل سفید شهر خرم آباد و ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
31 بررسی وضعیت توسعه اجتماعی- فرهنگی در استان ایلام در مقایسه با دیگر استانهای کشور (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
32 بهره گیری از توان اقلیمی شهر خرم آباد با رویکرد کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
33 تحلیل آماری نماگرهای توسعه فرهنگی( مطالعه موردی: شهرستان های استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
34 تحلیل جایگاه بقعه متبرکه زید بن علی در شهر خرم آباد با تاکید بر فضای همگانی و خاطره آمیز جمعی مذهبی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
35 تحلیل ساختارحاکم برسکونتگاه های غیررسمی شهرخرم آبادمورد: محله علی آباد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
36 تحلیل فضایی توسعه شهری در استان هرمزگان با استفاده از تکنیکهای رتبه- اندازه و اسکالوگرام (مطالعه موردی: فین) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
37 تحلیل فضایی خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی مورد: فضای سبز کلانشهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
38 تحلیل میزان مشارکت شهروندان در اقدامات شهرداری خرم آباد (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
39 تحلیل و بررسی آسایش شهر خرم اباد براساس مدل زیست اقلیم (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
40 تحلیلی از ویژگیهای سازمان فضایی استان خراسان شمالی با تأکید بر مراکز شهری (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
41 تحلیلی بر ساختار نظام مدیریت شهری با تأکید بر منابع مالی:مطالعه موردی: شهرداری خرم آباد (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
42 تحلیلی بر ضرورت تدوین TDS در توسعه گردشگری شهری (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
43 تحلیلی برضرروت تدوین TDS درتوسعه گردشگری شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
44 تعادل بخشی در نظام شهری استان لرستان با رویکرد آمایش سرزمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
45 تعیین پهنه های مستعد اکوتوریسم در شهرستان کوهدشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
46 راهکارهای توسعه پایدارگردشگری درشهرهای ساحلی مطالعه موردی: شهرنوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
47 رویکرد تحلیلی بر سطوح توسعه روستایی در استان کرمان (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
48 رویکرد تحلیلی بر میزان توسعه یافتگی استان سیستان بلوچستان در بین سایر استانهای کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
49 رویکرد تحلیلی به مقوله اوقات فراغت در فضاهای گردشگری شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
50 رویکرد عدالت فضایی در سکونتگاه های انسانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
51 رویکرد نظری بر علل توسعه نیافتگی ایران با تأکید بر عدم توسعه شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
52 سطح بندی سکونتگاه های روستایی استان آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
53 سنجش سطوح برخوورداری خدماتی سکونتگاههای روستایی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از تکنیک های کمی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
54 سنجش سطوح توسعه در سکونتگاههای روستایی استان خوزستان با استفاده از مدل سلسله مراتبی TOPSIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
55 سنجش سطوح توسعه روستایی استان همدان با استفاده از تکنیک تاپسیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
56 شهر خلاق، چهارچوب و مفاهیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
57 صنعت گردشگری گامی نوین در جهت توسعه منطقه‌ای نمونه موردی: استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
58 فعالیت های فرهنگی و مذهبی، فضای مجازی، چالش ها و فرصت ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
59 گردشگری وتاثیراقتصادی آن درتوسعه پایدارشهرهای مرزی مورد: شهرکوچک اندام سرخس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
60 مدرنسیم و مدرنیته و جایگاه آن در ساختار و توسعه شهرهای ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
61 مدیریت بحران در فضاهای شهری با رویکرد پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
62 مطالعه راهبردی جاذبه‌های اکوتوریستی جنوب شرق ایران: سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
63 مکانیابی کاربری بهداشتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی:شهر خرم اباد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
64 نقش شوراهای اسلامی در توسعه و مدیریت شهری با تأکید بر شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
65 نقش گردشگری شهری در توسعه پایدار شهرها: شهر خرم آباد (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
66 نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
67 نگرش تحلیلی بر ساختار کالبدی-اقتصادی- اجتماعی محله علی آباد شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف
68 نگرشی تحلیلی بر ساختار گردشگری روستایی مطالعه موردی: روستای دره تنگ سفلی، شهرستان سلسله (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
69 واکاوی راهبردهای توسعه شهری در مطالعات آمایش سرزمین استان لرستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
70 ورزشگاه و تماشاخانه در شهر ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار