دکتر ایرج تیموری

دکتر ایرج تیموری استادیار دانشگاه تبریز

دکتر ایرج تیموری

Dr. Iraj Teymuri

استادیار دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرپذیری قیمت و اجاره بهای مسکن از متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی تناسب کاربری اراضی از طریق مدل توان اکولوژیک در استان اردبیل با هدف آمایش سرزمین (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 5، شماره: 1
3 ارزیابی فعالیتهای گردشگری در شهرستان انزلی و ارائه راهبردهای بهینه در راستای برنامهریزی گردشگری پایدار منطقه با استفاده از ANP و SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 2، شماره: 2
4 برآورد تقاضای سفر گردشگران ایرانی به ترکیه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 61
5 برآورد قیمت مسکن شهری با استفاده از تابع هدانیک و شبکه های عصبی مصنوعی مورد شناسی: کوی ولیعصر شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 22
6 بررسی اثر مورفولوژی شهری بر شدت جزایر حرارتی - مطالعه موردی: شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 32، شماره: 126
7 بررسی تطبیقی برآورد ارزش روز منطقه‌ای و معاملاتی املاک مسکونی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. مورد مطالعه: منطقه دو شهرداری تبریز (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 37
8 بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند خدمات درمانی شهر تبریز و تاثیر آن در وفاداری گردشگران سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 1
9 بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی موردشناسی: منطقه دو تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 59
10 بررسی نقش متغیرهای کالبدی و دسترسی در تعیین قیمت مساکن آپارتمانی در شهرهای جدید مطالعه موردی: شهر جدید سهند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 57
11 بررسی وضعیت عوامل محلی موثر بر تحقق شهر خلاق میانه اندام (مطالعه موردی: شهر بناب) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 74
12 بهینه سازی تابع اطلاعاتی در محاسبه آنتروپی و تاثیر آن در کدگذاری (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک دوره: 1، شماره: 2
13 پیش در آمدی بر نقد و بررسی کتاب فیزیک سال دهم (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک دوره: 4، شماره: 4
14 تاثیر تخلفات ساختمانی بر سیمای شهر تبریز(مطالعه موردی: محلات پرواز و دمشقیه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 10، شماره: 1
15 تحقق توسعه پایدار در قالب مفهوم شهر دوستدار کودک (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 1
16 تحلیل تغییرات اشتغال در شهرستان های استان آذربایجان شرقی ـ رهیافت تغییر سهم و مکان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 6، شماره: 2
17 تحلیلی بر اثرات متقاطع مولفه های تبیین کننده ی تاب آوری و آینده پژوهی آن در بافت قدیم شهرها (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) نشریه فضای شهری و حیات اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
18 تعیین حقابه زیست‎محیطی دریاچه‎های طشک و بختگان با استفاده از روش طبقه‎بندی C - میانگین فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 77
19 روندیابی سالخوردگی جمعیت ایران در گروه سنی منتخب با استفاده از سری های زمانی برای افق 1435 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 3، شماره: 8
20 سنجش توسعه‎ی پایدار محله‎های شهری با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی ۱۷ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 3
21 کشف جوامع در شبکه های پیچیده با استفاده از الگوریتم های مبتی بر فیزیک (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک دوره: 4، شماره: 4
22 مصرف گرایی نمادین و جدایی گزینی فضایی در شهر تبریز مطالعه موردی: کوی فردوس و ولیعصر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 47
23 مطالعه رابطه شاخص های مورفولوژی شهری با آلودگی صوتی منطقه سه شهر تبریز (محله های منظریه و امامیه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 67
24 واکاوی و تحلیل عوامل موثر بر گردشگری شهر تبریز از منظر گردشگران داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پایداری مسکن در استان گیلان با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان
2 ارزیابی توسعه پایدار شهری با تاکید بر مسکن پایدار شهری ( نمونه موردی بررسی در شهر خوی ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
3 ارزیابی نقش عوامل طبیعی در هویت شهر جدید اندیشه با استفاده از تکنیک GIS (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
4 بازخوانی شهری شدن ایرانی به عنوان آیینه مصرف در نظام سرمایه داری جهانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
5 بررسی تجارب و سیاستهای موفق کشورهای اروپایی در راستای توسعه حمل ونقل بوم محور؛ نمونه موردی: کشورهای آلمان، دانمارک و هلند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
6 بررسی نقش سیستم های هوشمند در توسعه و محافظت پایدار آب (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی
7 بررسی وضعیت اقتصادی مسکن برای گروه های کم درآمد با تاکید بر پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار
8 تاثیر اقتصاد مسکن شهری با توجه به امنیت توسعه کالبدی فضایی در شهر تبریز (دریافت مقاله) سومین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار
9 توان اکولوژیک ابزاری برای ارزیابی توسعه و شکل گیری منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
10 توسعه کشاورزی شهری گامی به سوی توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
11 جایگاه شهرهای جدید در توسعه پایدار ( نمونه موردی شهر جدید پردیس) (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
12 جستاری بر مفهوم گردشگری هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
13 جستاری بر مفهوم مکان سازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
14 رتبه بندی متغیرهای موثر در مصرف انرژی ساختمان های مسکونی شهر تبریز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
15 ضرورت و اهمیت طراحی ویژگیهای فیزیکی در کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران
16 محله های خود اتکا راهبردی برای توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
17 مقایسه و ارزیابی متغیرهای تاثیرگذار در مصرف آب مساکن شهر تبریز (مطالعه موردی منطقه ۴و ۵) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
18 واکاوی مفهوم مسکن پایدار: ابعاد و تجربیات کشور چین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران