فضل اله اسمعیلی

 فضل اله اسمعیلی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور

فضل اله اسمعیلی

Fazlolah Esmaili

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات گردشگری بر توسعه اقتصادی اجتماعی شهرهای ییلاقی استان خراسان رضوی مطالعه موردی: شهر شاندیز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 2
2 ارزیابی سطح توسعه بهداشتی و درمانی شهرستان های استان کرمانشاه با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 2
3 ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه از لحاظ زیرساخت های گردشگری با استفاده از تکنیکVIKOR (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی اثرات صنایع کوچک بر توسعه اقتصادی مناطق روستایی دهستان قرهطغان- شهرستان نکا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 17
5 بررسی تطبیقی شاخص های کیفیت زندگی در بافت های فرسوده و جدید شهری (آباد و ظفر کرمانشاه مطالعه موردی: محله فیض) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 2، شماره: 7
6 بررسی نقش صنایع کوچک بخش کشاورزی در توسعه اجتماعی و اقتصادی نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان گلاب شهرستان کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
7 برنامه ریزی راهبردی توسعه روستایی با رویکرد توسعه حمل و نقل محور TOD با استفاده از تکنیک SWOT و ماتریس QSPM مورد پژوهی: دهستان اختیارآباد شهرستان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 2
8 پایش و پیش بینی فرایند گسترش کالبدی و تغییرات کاربری زمین در شهرهای میانه اندام (مورد شناسی: شهر مرند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 32
9 تحلیل فضایی مشارکت شهروندان در مدیریت پسماندهای خانگی مطالعه موردی: شهر گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فراگیر دوره: 2، شماره: 3
10 رتبه بندی محلات شهری از لحاظ میزان مشارکت زنان در امور مدیریت محله ای (نمونه موردی: منطقه 20 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 2
11 سطح بندی مناطق کلانشهر تهران از لحاظ شاخص های توسعه پایدار با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 5، شماره: 1
12 سنجش سطح توسعه یافتگی دهستانهای شهرستان بروجرد با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MADM )و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی دوره: 2، شماره: 3
13 مدیریت ریسک خشکسالی و اثرات آن بر بهبود اقتصادی کشاورزان روستایی؛مطالعه موردی: شهرستان بناب (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 2، شماره: 2
14 نقش مدیریت نوین روستایی در توانمندسازی زنان روستایی مطالعه موردی: دهستان اترک شهرستان گنبدکاووس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فراگیر دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات گرمایش جهانی بر محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
2 ارتباط فقر و توسعه پایدار در راستای حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
3 ارزیابی پیامدهای اکوتوریسم در تنوع بخشی به اقتصاد روستاهای ییلاقی (مورد: روستای ییلاقی سیاه مرز کوه شهرستان علی آباد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
4 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مورد:بخش مرکزی شهراردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
5 ارزیابی کیفیت مبلمان پارکهای شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: پارک ائل گلی تبریز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
6 ارزیابی میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان در پارک های شهری نمونه مورد مطالعه: پارک شهر گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
7 ارزیابی نقش گردشگری در کیفیت معیشت روستایی با تاکید بر صنایع دستیمطالعه موردی : منطقه شهرستان شهریار (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
8 بررسی اثرات بافت فرسوده در شکلگیری فضاهای خشن شهری (مطالعه موردی: شهرگرگان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
9 بررسی تطبیقی مشارکت شهروندان در مدیریت پسماندهای خانگی در مناطق شهری مطالعه موردی: شهر گرگان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
10 بررسی تطبیقی وضعیت آسایش زیست اقلیمی استان مازندران با استفاده از مدلهایبیوکلیماتیک انسانی در راستای توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
11 بررسی عوامل به موجد ضایعات در فرآیند تولید و مصرف نان در راستای اصلاح الگوی مصرف (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
12 بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری سیلاب در نواحی شهری (نمونه موردی: شهر نور) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
13 بررسی میزان امنیت شهری بانوان در شهر جدید پرند (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
14 بررسی و تحلیل عملکرد شهرداری با رویکرد حکمروایی خوب شهری نمونه موردی: منطقه 2 و 3 کلانشهر کرج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
15 بررسی وضعیت رفتارها و دغدغه های محیط زیستی مصرف آب در بین روستاییان (مطالعه موردی:دهستان بناجوی شمالی-شهرستان بناب) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
16 پهنه بندی فرسایش خاک و تولید رسوب به روش MPSIAC و GIS (مطالعه موردی: حوضه ابخیز قازانقایه-شهرستان کلاله) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 پهنه بندی فرسایش خندقی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS )(مورد: حوضه آبخیز کال آجی استان گلستان) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 تحلیلی بر شبکه شهری رویکردی در برنامه ریزی و توسعه منطقه ای استان های مرزی با استفاده از مدل های کمی (موردی: استان ایلام) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
19 سنجش تطبیقی امنیت در محلات وقفی و غیر وقفی شهری مورد مطالعه گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
20 سنجش مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری مورد:شهرگرگان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
21 عوامل موثر در جلوگیری از تخریب محیط زیست در مناطق گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 کاربرد تکنیک تحلیل عاملی در اولویت بندی توسعه پایدار مناطق شهری مطالعه موردی : مناطق 22 گانه شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
23 مکانیابی دفن پسماند در حاشیه رودخانه طلار با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
24 نقش شوراهای اسلامی در توسعه پایدار اقتصادی دهستان پاتاوه(استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404