دکتر ابوالقاسم رادفر

دکتر ابوالقاسم رادفر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران . ایران.

دکتر ابوالقاسم رادفر

Dr. Abolghasem Radfar

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران . ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از سیمرغ قاف تا خداوندگار دژ درون بررسی تطبیقی ساختار و محتوای منطق الطیر و دژ درون (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 3، شماره: 6
2 اقسام و توابع مسمط در شعر فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 8، شماره: 3
3 بررسی ترجمه ی کردی زاری از لیلی و مجنون نظامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 12، شماره: 23
4 بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه داستان ورقه و گلشاه عیوقی با اصل روایت عربی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی جنبه های ادبی فتوح السلاطین عصامی (فردوسی دکن) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 2، شماره: 2
6 بررسی و تاویل چند نماد در شعر معاصر (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 2، شماره: 1
7 بررسی و تحلیل کاربرد اصول مکتب نئوکلاسیسیسم در اشعار تقی رفعت (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 2، شماره: 2
8 بررسی و تحلیل موضوعات وصفی کلیدر (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 2، شماره: 1
9 بررسی و نقد اصول فرهنگ نویسی در فرهنگ آنندراج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 6
10 تجلی اسطوره در شعر م. سرشک (شفیعی کدکنی) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 1، شماره: 1
11 تحلیل رویکرد تحقیقات نظامی شناسی در کتاب های محققان ایرانی از 1300 تا 1384 ش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 10
12 جایگاه اقبال لاهوری در حوزه ادبیات تطبیقی و تاثر او از شاعران فارسی زبان تا عصر حافظ (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 2، شماره: 3
13 جلوه های آیرونی نمایشی در شعر احمد شاملو (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 5، شماره: 4
14 حمد الهی و مدایح نبوی دراشعار ناصر خسرو (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 23
15 درآمدی بر زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هند و پاکستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 5، شماره: 2
16 درآمدی بر مطالعات مولانا و شمس پژوهی در کشورهای انگلیسی زبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 8، شماره: 2
17 زبان، صور و اسباب ایجاد طنز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 1، شماره: 1
18 علم زیباشناسی و مفهوم آن در ادبیات کودکان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 23
19 مقایسه معانی حرف اضافه به در تاریخ بلعمی با حرف جر باء در زبان عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 11، شماره: 20
20 نقد جامعه شناختی رمان بازی آخر بانو بلقیس سلیمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 19
21 نقش احجار کریمه در مضمون‌سازی شعر شاعران سبک خراسانی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 39
22 نگاهی تطبیقی به ساختار و تقسیم‌بندی مصادر در دو فرهنگ لغت «بحر عجم» و «المعجم الوجیز» (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 10، شماره: 1
23 واکاوی کاربرد معانی حرف اضافة «از» تا پایان قرن ششم (مطالعة موردی در چهار‏کتاب: تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، قابوس‌نامه و جامع‌‌الحکمتین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 10، شماره: 1
24 واکاوی مفهوم نظربازی در شعر خواجوی کرمانی و شاه نعمت‌الله ولی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 16، شماره: 60
25 وطنیات و رویکردهای آن در مسمط های دوره ی مشروطه (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 9، شماره: 33