نجمه دری

 نجمه دری دانشیار

نجمه دری

Najme Dari

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی بن مایه های شرقی در منظومه مجلس پرندگان از چاسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 4، شماره: 7
2 تحلیل روایی دو داستان کوتاه به کی سلام کنم از سیمین دانشور وزن زیادی از جلال آل احمد (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 6
3 شعر سنایی در لغت نامه دهخدا (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 3
4 مقایسه تطبیقی عناصر جادویی هزار و یک شب و داستان های هری پاتر (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 11
5 نقالی های مکتوب به عنوان یک ژانر ادبی در نثر فارسی (دریافت مقاله) نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 21، شماره: 44
6 نمود ویژگی های جریان سیال ذهن در داستان ماهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 11، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی آسیب شناسانه خشونت علیه زن در داستان معاصر براساس تحقیقات علمی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
2 شگردهای بیان نوستالژی در شعر حسین پناهی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های شعر معاصر فارسی