محمد سلیمانی مهرنجانی

 محمد سلیمانی مهرنجانی دانشیار، دانشگاه خوارزمی تهران

محمد سلیمانی مهرنجانی

Mohamad Soleimani Mehranjani

دانشیار، دانشگاه خوارزمی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی زیست پذیری محله های منطقه 12 شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 1
2 بررسی و پهنه بندی میزان مصرف انرژی برق در شهرهای استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 4
3 بررسی و تحلیل روند تحولات نظام شهری مطالعه موردی: استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 1
4 تحلیل پیامدهای تراکم کاربری های شهری و فراشهری بر کارکرد محله ای (موردپژوهش: منطقه 12 کلان شهر تهران ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 5، شماره: 17
5 نقش نخبگان تولیدی تجاری در ارتقاء محلات رو به زوال شهری (نمونه موردی: محله ایثار شهر مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی توسعه فضایی یکپارچه شهرستان بهارستان با استفاده از تکنیکAIDA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
2 تحولات نظریه آرمانشهر و زمینه های اجتماعی- سیاسی آن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
3 رتبه بندی مناطق کلان شهر تهران براساس شاخص های زندگی سالمندی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
4 هسته های روستایی درون شهر تهران زمینه ساز تشدید آثار مخاطرات زلزله (محدوده مطالعاتی: تجریش) (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران