ناصر سلطانی

 ناصر سلطانی استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران

ناصر سلطانی

Naser Soltani

استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.